Eksempel fra praksis

Tværfagligt samarbejde

Video: Børn i udsatte positioner er en opgave, hvor flere fagligheder skal samarbejde for at sikre rettidig indsats. Denne film henvendt til bl.a. pædagogiske ledere viser eksempler på tværfagligt samarbejde.

© Socialstyrelsen
Tværfagligt samarbejde

Filmens varighed: 6,20 min.

I filmen fortæller fagprofessionelle, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes, og hvorfor det giver god mening i forbindelse med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn i udsatte positioner.

De fagprofessionelle i filmen oplever respekt for hinandens fagligheder, et hurtigere samarbejde, en tættere kontakt og en bedre inddragelse af familierne og netværket omkring disse familier.

Bag om filmen

Filmen Tværfagligt samarbejde er produceret af Socialstyrelsen, 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.