Særtilbud

Find inspiration til pædagogisk praksis i særtilbud.

Særtilbud kan organiseres på forskellig vis i forskellige kommuner, afhængig af jeres lokale behov og ressourcer. Fælles for de særlige tilbud er den pædagogiske opgave – i lighed med almene dagtilbud - at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer, som giver børnene muligheder for at indgå i børnefællesskaber, hvor de kan lege og lære, og hvor deres udvikling og trivsel understøttes i samarbejde med deres familier.

Her på siden kan du finde materialer, der kan være med til at understøtte jer i opgaven med at modtage de ukrainske børn og samarbejde med deres forældre og måske en ny personalegruppe i særlige tilbud for ukrainske børn.

 

Baggrund

Som følge af krigen i Ukraine har vi i Danmark de seneste måneder modtaget mange familier, som er fordrevet fra Ukraine. Børn med opholdstilladelse (efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine), har inden for kort tid efter deres ankomst fået tilbud om optagelse i dagtilbud.

Der er desuden indgået politisk aftale om, at der vil kunne oprettes særtilbud i form af et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Du kan læse mere om aftalen om særtilbud på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.