Den faglige anbefaling

Sæt fokus på verdensmål i din strategiske ledelse

Skoleleder Rikke Torp Villumsen giver tre gode råd til dig, der vil have verdensmål i fokus i skolens strategiske ledelse. 

Udpeg en koordinator

Der skal være en til at inspirere, dele viden, opsøge samarbejdspartnere og holde projektet på sporet, når I skal implementere.

Koordinatoren er bindeled mellem ledelsen og medarbejderne.

 

Lav en god plan

Sammen med koordinator laves en realistisk plan: Hvad implementeres på kort og lang sigt? Hvem gør hvad? Hvordan og hvornår overdrages viden? Hvordan evaluerer vi?

Husk forandringer kræver vedholdenhed og tager tid. Del planen med alle medarbejdere.

 

Lav et netværk

Find aktører i jeres netværk, som I kan sparre og dele viden med. Det er inspirerende at høre, hvordan andre arbejder med verdensmålene - også andre end skoler.

Husk, at alle medarbejdere har brug for ny viden og inspiration.

 

Læs også Rikkes artikel Randersgade skoles arbejde med verdensmålene på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.