Den faglige anbefaling

Rumforskning, klimaovervågning, oprindelige folk og meget mere

Novo Nordisk Fonden støtter en række undervisningsprojekter med fokus på bæredygtighed og verdensmål. Læs mere om de enkelte projekter og om, hvordan de kan bruges i din undervisning. 

Herunder ses en række af de projekter, som fonden har støttet, og som du kan bruge, når du arbejder med bæredygtighed i uddannelse. 

 

I klimaforskernes fodspor - forsk og forstå klimaforandringerne i Arktis

I Klimaforskernes Fodspor har det formål at øge den naturvidenskabelige almendannelse blandt børn og unge med særligt fokus på klima. I projektet udvikles et nyt digitalt undervisningsmateriale om klimaet i Arktis baseret på både aktuelle og historiske data fra polarportal.dk. Materialet bygger på et projekt støttet af Novo Nordisk Fonden i 2019.

Målgruppe: Projektet henvender sig primært til geografi i grundskolens 7.-9. klasser samt ungdomsuddannelserne (Geografi C, Naturgeografi C/B og Geovidenskab A).

Læs mere på ikff.dk

 

Regnskov, Oprindelige folk og Klimaregnskab - ROK ved verdens udfordringer

Regnskoven fældes i høj grad for at gøre plads til landbrugsafgrøder, som indgår i vores forbrug herhjemme. De unge vil i forløbet blive introduceret til, hvad de selv kan gøre for at nedsætte deres belastning af regnskoven. Forløbet giver indblik i samspillet mellem skovbevarelse, oprindelige folks rettigheder, vores forbrug og klimaforandringerne.

Målgruppe: Materialet kan bruges i fysik/kemi, geografi og biologi og lærer eleverne om sammenhængen mellem regnskov og oprindelige folks rolle for klimaforandringerne. Fællesfagligt forløb til udskolingen.

Besøg dinregnskov.dk

 

Vild med rummet

Vild med Rummet er et interaktivt virtuelt læringsmiljø om rummet, klimaovervågning, naturvidenskab og teknologi. Vild med Rummet er et pædagogisk formidlet lærings- og vidensunivers med videoer, opgaver, quizzer, let forståelige grafikker og små artikler om rummet og dansk og international rumforskning, herunder blandt andet klimaovervågning fra rummet.

Målgruppe: Projektet er især rettet mod elever og undervisere i skoler (7.-9. klasse), gymnasier og andre ungdomsuddannelser og kan bruges i STEM-fagene.

Læs mere på vildmedrummet.dk
 

Klimax

Klimax er en serie af underholdende og letfordøjelige videoer, der viser, hvordan naturvidenskab og teknologi kan være med til at løse klimakrisen.

Målgruppe: Klimax kan bruges som inspiration i undervisningen i folkeskolens udskoling samt de gymnasiale uddannelser i blandt andet naturvidenskabelige fag som biologi, natur-teknologi og geografi.

Find Klimax på YouTube

 

Bæredygtighedsforvirret? Få forståelse for fødevarer med Frej

Ønsker du at give dine elever nuanceret viden om komplekse problemstillinger inden for bæredygtig fødevareproduktion? Så er Frejs vidensunivers værd at kigge ind i. Gennem korte explainer-vidoer, podcasts og korte skriv vil du her kunne give dine elever nuanceret viden på en overskuelig måde uden lange tekster.

Målgruppe: Vidensuniverset kan bruges af elever fra 8. klasse i naturfagene og er også relevant på ungdomsuddannelserne.

Besøg Frejs vidensunivers og bliv klogere! — Tænketanken Frej (taenk-frej.dk)
 

 

Skole-virksomhedssamarbejde i grundskolen understøtter børn og unges science-kapital

Via besøg hos virksomheder får børn og unge en forståelse af naturvidenskabens rolle i vores hverdag og samfund og oplever, hvordan naturvidenskab og teknologi er en forudsætning for grøn omstilling og en bæredygtig fremtid. Som en del af forløbet skal lærere og elever samarbejde med og besøge en virksomhed.

Målgruppe: Gennem projektet stilles undervisningsforløb til skole-virksomhedssamarbejde til rådighed og er målrettet elever på 7.–10. klassetrin i naturfagene og matematik.

Læs mere på Naturvidenskabernes Hus´ hjemmeside

 

I samarbejde med:

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond etableret i 1924, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål, herunder også uddannelse.

Fondens vision er at forbedre menneskers sundhed og samfundets samt planetens bæredygtighed.
 

Læs mere på novonordiskfonden.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.