Den faglige anbefaling

LIFE Forløb skal styrke elevernes fascination af naturvidenskab

Hvad er tankerne bag LIFE Forløbene, og hvordan kan du bruge dem i din naturfagsundervisning?

LIFE Forløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og understøtter FNs Verdensmål.
© LIFE Fonden

LIFE Fondens undervisningsforløb kan bookes gratis af lærere både til brug i egen klasse og til brug i et af fondens undervisningslaboratorier. LIFEs undervisere står for undervisningen i laboratorieforløbene i samspil med læreren. 

Når I booker et forløb til brug i egen klasse, sendes en materialekasse ud til læreren. Materialekassen, et såkaldt LIFE kit, indeholder alle de fornødne materialer til forløbet. Desuden får læreren adgang til den portal, hvor forløbet ligger.

Mission

Missionen bag LIFE Fondens undervisningsforøb er, at flere børn og unge får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse.

Mere specifikt skal LIFE i samarbejde med aktører på uddannelsesområdet især bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge – og i hele befolkningen.
  • En øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.
  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige fag og studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Alle LIFE Fondens undervisningsforløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FNs verdensmål.

 

LIFE Forløb skal gøre eleverne nysgerrige

Det er centralt for LIFE Fonden at have fokus på motivation. Problemstillingen og aktiviteterne skal være personligt relevante og motiverende for eleverne. Forud for udviklingen af forløb bruges derfor ressourcer på at undersøge både lærere og elevers interesser, holdninger og forforståelse.

Desuden bruges en række motivationsgreb i aktiviteterne, fx at skabe nysgerrighed via elementer, der er i modstrid med elevernes forforståelse eller at skabe små perler af mestringsoplevelser fra start til slut i et forløb. Samhørighedsfølelse er ligeledes et vigtigt greb, fordi den motiverer eleverne og medvirker til at skabe en følelse hos eleverne af at være på en fælles mission.

 

Didaktiske greb, der engagerer eleverne

LIFE Forløb bruger engagerende didaktiske greb som fx at lade elever analysere en problemstilling gennem forskellige undersøgelser, observationer, eksperimenter og i nogle tilfælde digitale teknologier. Det kan også være, at eleverne skal identificere og diskutere forskellige perspektiver i problemstillingen, herunder sociale, økonomiske og etiske perspektiver foruden de naturvidenskabelige og/eller teknologiske.

De didaktiske greb sætter samlet set eleverne i en position, hvor de er nødt til at forholde sig til den virkelige verdens problemstillinger gennem egne undersøgelser og med en naturvidenskabelig tankegang.   

unpublished

Tre LIFE Forløb


I forløbet Enzymjagten til Natur-Teknologi i 6. klasse skal eleverne på jagt i naturen efter cellulaseproducerende svampe og behandle prøverne hjemme i klassen. Eleverne lærer om, hvordan enzymer bruges i industrien til blandt andet produktion af cowboybukser og vaskepulver, og hvordan enzymer kan være med til at sikre en mere ressourcebesparende produktion.

Enzymjagten tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nummer 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Læs mere om LIFE og book LIFE Forløb på life.dk


I forløbet Plastmissionen til 7. klasse skal eleverne på en mission. De skal finde ud af, om det kan lade sig gøre at lave et bæredygtigt mobilcover af plast. De bliver en del af en virksomhed, hvor de selv skal beslutte, hvilken type covers de vil lave, hvor deres covers skal laves og meget mere.

Plastmissionen tager udgangspunkt i FNs verdensmål nummer 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Læs mere om LIFE og book LIFE Forløb på life.dk


I forløbet Turbovækst til 9. klasse skal eleverne hjemme på skolerne udvikle et fiktivt uland via et digitalt spil og en række analoge undersøgelser. Derefter kan de besøge et af LIFE Fondens undervisningslaboratorier, hvor de bl.a. skal ud på et virtuelt ammoniakanlæg med VR-briller og styre produktionen af ammoniak.

Turbovækst tager udgangspunkt i FNs verdensmål nummer 2: ”Stop sult” og nummer 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Læs mere om LIFE og book LIFE Forløb på life.dk


Seks kvalitetsprincipper sætter rammen for LIFE Forløb

Undervisningsforløbene er udviklet på grundlag af en forsknings- og erfaringsbaseret forandringsteori, der skal sikre, at LIFE Forløb har størst muligt potentiale til at påvirke eleverne i retning af missionen.

Forandringsteorien angiver, hvilke seks kvalitetsprincipper alle LIFE Forløb skal tage afsæt i, samt hvilke motivationsgreb og didaktiske greb, forløbene skal benytte.

Figuren viser seks principper for LIFE Forløb
© LIFE Fonden

De seks kvalitetsprincipper handler overordnet om, at LIFE Forløb skal være relevante for en aktuel samfundsudfordring inden for bæredygtighedsdagsordenen, tage udgangspunkt i dels en virkelighedsnær problemstilling, dels en undersøgelsesbaseret didaktik, være udviklet i samarbejde med en virksomhed og inkludere faglig og metodisk støtte til læreren gennem hele forløbet.

 

Læs mere om LIFE og book LIFE Forløb på life.dk

I samarbejde med:

LIFE Fonden udvikler og uddeler gratis undersøgelsesbaserede naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. Alle materialer til et LIFE Forløb leveres direkte til skolen. 

Læs mere på LIFE.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.