Den faglige anbefaling

Innovation, entreprenørskab og verdensmål

Peter Rasmussen er uddannelseskonsulent i Fonden for Entreprenørskab. Her anbefaler han fire forløb til grundskolen med fokus på verdensmål og entreprenørskab.

Entreprenørskab i skolen handler om at skabe værdi for andre gennem de projekter, man arbejder med. Når det kommer til FN’s Verdensmål er det en vigtig del af undervisningen, at eleverne oplever, at de kan planlægge konkrete løsninger, de har en reel mulighed for at gennemføre.

I de følgende forløb arbejdes der med fagfaglige mål, og forløbene kan derfor nemt indgå i den almindelige undervisning.

 

Truede dyr – Insekter

Indskoling: Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 15 og 11, og de skal blandt andet være med til at oplyse lokalområdet om målene. De arbejder med idégenerering og kommer med forslag til at give en plads/et lokalområde/skolegården mere insektvenlig vild natur samtidig med, at det bliver et rekreativt område for børn og voksne.

Find forløbet Truede dyr – Insekter her (ffefonden.dk)

ikon til verdensmål11
© verdensmål.org
Ikon for verdensmål 15: Livet på land
© verdensmaal.org

 

Børns stemme – Børneaktivisme

Mellemtrin: Eleverne får viden om verdensmålene med fokus på verdensmål 4 og 17. De arbejder med idégenerering i forhold til, hvordan de kan være med til at oplyse jævnaldrende elever om verdensmålene, og hvordan man kan få politikere i tale. De skal præsentere deres arbejde ved et event eller arrangement - eksempelvis i forbindelse med den årlige kampagneuge for verdensmålene: Verdenstimen.

Find forløbet Børns stemme – Børneaktivisme her (ffefonden.dk)

Ikon for verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
© verdensmaal.org
Ikon for verdensmål 17: Partnerskaber for handlinger
© verdensmaal.org

 

Mærk din sag – Avocado-Mysteriet

Mellemtrin: Materialet tager udgangspunkt i bogen "Avocado-Mysteriet", som er en del af serien "Victoria og Verdensmålene" (bogen indgår frit i materialet).

Ikon for verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
© verdensmaal.org

I Mærk din sag - Avocado-Mysteriet skal eleverne finde en mærkesag og arbejde med Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Eleverne skal med hjælp fra en række instruktionsvideoer og bogen om Victoria og Verdensmålene få ideer til, hvad de kan gøre for at hjælpe planeten.

I undervisningsforløbet indgår danskfagligt tekstarbejde og et kreativt innovations- og entreprenørskabstema.

Find forløbet Mærk din sag – Avocado-mysteriet her (ffefonden.dk)

 

Bæredygtig transport – bæredygtige lokalsamfund

Udskoling: Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 11 og om, hvad der står i delmålene. Eleverne arbejder med idégenerering og kommer med innovative løsninger på trafikale problemstillinger.

Eleverne skal:

Ikon for delmål 11.2
© verdensmaal.org
  • Undersøge trafikmønstre og sikkerhed i lokalområdet
  • Opnå viden om cykelkultur, partikelforurening, støjgener, sikre skoleveje og statistik via faglitterære tekster og dokumentarfilm
  • Indhente viden om emnet via oplæg fra Cyklistforbundet, Cycling Without Age, Rådet for Sikker Trafik, Miljø- og Trafikforvaltningen eller lignende
  • Selv undersøge trafikforhold i lokalområdet, læse og søge informationer samt se på statistik

Find forløbet Bæredygtig transport – Bæredygtige lokalsamfund her (ffefonden.dk)

 

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.