Den faglige anbefaling

Fem bæredygtige anbefalinger fra Ungdomsbyen

Thilde og Asbjørn er pædagogiske konsulenter i Ungdomsbyen og har i mange år arbejdet med bæredygtig undervisning. Her giver de fem anbefalinger til dig, der gerne vil arbejde bæredygtigt i din undervisning. 

Ungdomsbyen indsamler, samskaber og udvikler eksempler, redskaber og gode nyheder fra skoler landet over, der arbejder med bæredygtighed på mange måder.

Vi kommer helt tæt på erfaringer og god praksis og har lært, at bæredygtig undervisning er noget, vi gør sammen, og at bæredygtighed er noget, man underviser med frem for i.  

Vi har samlet fem anbefalinger til dig, der gerne vil arbejde bæredygtigt i din undervisning:

 

Start med dig selv

Kig din praksis og vaner igennem og se, om der er steder, du gerne vil justere.

Brug ’Bæredygtighedsspørgsmålene’ fra det gratis katalog Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier (unesco-asp.dk) og undersøg, om dit billedmateriale er repræsentativt, om dit sprog har gamle vaner, og om I bruger de lokale muligheder, I har for genbrug, upcycling og cirkulære systemer.

Hent også Kompetent til bæredygtighed II på Ungdomsbyens hjemmeside. Kataloget giver eksempler på praksis og konkrete redskaber til strategi- og undervisningsbrug i grundskoler, EUD og gymnasiale uddannelser.

One size does NOT fit all

Dine elever har med garanti forskellige interesse- og motivationsområder. Nogle vil helst tage afsæt i det helt nære, andre vil gerne gøre en forskel i det store billede.

Inddrag dine elever i valg af emner, aktiviteter og ture og husk, at man godt kan arbejde med det samme på forskellige måder.

 

Brug ALLE dine kollegaer

Du kommer til at møde barrierer. Mange måske. Strukturelle, pædagogiske, økonomiske m.m. Dine kollegaer er en kæmpe ressource, du kan involvere, når I adresserer de problemer, I gerne vil løse. Pedellerne har styr på affaldssortering og udeområder. Administrationen og rengøringen har styr på drift, produkter og bestillingsaftaler. Involvér hinanden, arbejd flerfagligt og find nye løsninger.

 

Husk, at bæredygtighed er mere end affaldssortering

Brug FN’s 17 Verdensmål som forståelsesramme for bæredygtighed. Dyk ned i delmålene og find ud af, at globalt udsyn, inkluderende skolemiljøer, engagement i lokalsamfundet, kampen mod racisme, sexisme og homofobi også er temaer, der er på den bæredygtige dagsorden.

Støt dine elever og lær dem relevante demokratiske arbejdsgange, når de har noget på hjerte.

 

Ræk ud

Involvér jer med andre. Andre skoler, andre skoleformer, andre klasser, videnspersoner og -institutioner.

Tænk ud over skolens vægge, og søg inspiration og forpligtende fællesskaber, der styrker elevernes nysgerrighed og demokratiske dannelse. 

 

Kreditering

Anbefalingerne er udarbejdet af Thilde Nordly, Pædagogisk Konsulent i Ungdomsbyen og Asbjørn Bjerregaard Ried, Pædagogisk konsulent i Ungdomsbyen.

I samarbejde med:

Ungdomsbyen ruster unge og deres lærere til at engagere sig i et demokratisk samfund. Vi tilbyder endagskurser for skoleelever, hvor vi inviterer til at arbejde med fagene på nye måder.

Læs mere på ungdomsbyen.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.