Den faglige anbefaling

Fem anbefalinger fra Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier

DEG ønsker at understøtte erhvervsskoler og –gymnasiers arbejde med bæredygtig udvikling som helhed i uddannelsesinstitutionerne. Derfor kommer her fem anbefalinger, som kan inspirere ledelse og undervisere.

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, DEG, arbejder med FN’s Verdensmål, fordi de danner rammen om det 21. århundredes nøgleudfordringer og har til formål at sætte kurs mod en mere global bæredygtig udvikling.

Erhvervsskolerne har en central rolle i forhold til Danmarks arbejde med at indfri målene, fordi de erhvervsrettede uddannelser kan give en erhvervsfaglighed og bæredygtig dannelse, der styrker elever og kursister til både at anvende og tænke nyt.

DEG anbefaler fem gode materialer med fokus på bæredygtighed.

 

Plakat: Den bæredygtige erhvervsskole

Plakaten giver inspiration til, hvordan erhvervsskoler kan arbejde med bæredygtighed i undervisning, skoledrift, organisation, udviklingsprojekter og partnerskaber.

Plakatens temaer er eksemplificerede pejlemærker med konkrete eksempler på, hvordan skolen kan arbejde med temaet.

Find plakaten og andre gode materialer på DEG.dk

 

Fire podcasts om bæredygtig udvikling

I forbindelse med Folkemødet 2021 afholdte DEG fire samtalesaloner med en række eksperter til fordybende samtaler om emner i relation til bæredygtighed, grøn omstilling og erhvervsskolerne.

De fire samtalesaloner omhandler:

  • Bæredygtig dannelse – det nye dannelsesideal?
  • Hvordan understøtter vi handlekompetence hos de unge?
  • Doughnutmodellen – en ny økonomisk model for fremtiden?
  • Klimalovens betydning for de erhvervsrettede uddannelser

Lyt til samtalesalonerne er optaget som podcast på DEG.dk

 

Folder om fremtidigt behov for kompetencer i 13 brancher

Tretten klimapartnerskaber har beskrevet, hvilke behov der er for udviklinger og kompetencer inden for de brancheområder, de hver især repræsenterer. I denne folder er der eksempler på, hvilke erhvervsuddannelser der kan bidrage med grønne kompetencer inden for brancherne. Brug dem som ideer til, hvordan I kobler undervisningen med den klimadagsorden, der fylder i erhvervslivet.

Find folderen på DEG.dk

 

Unges bæredygtige krav til deres fremtidige arbejdsplads

Det er vigtigt, at man som uddannelsesinstitution engagerer sig i og lytter til elevernes holdninger, ideer og ønsker, når det gælder om at implementere bæredygtige tiltag. Find konkrete svar på, hvilke krav de unge stiller til deres fremtidige arbejdsplads, og anvend dem som eksempler i undervisningen eller som afsæt for skoleudvikling.

Find undersøgelsen og en videopræsentation på DEG.dk

 

Undervisningsmaterialer til gymnasier og EUD

Erhvervsskolerne arbejder med projekter og skaber løbende ny viden om, hvordan man kan arbejde med verdensmål og bæredygtighed i erhvervsskolernes fag og uddannelser. Et eksempel på det er ”Projekt bæredygtighed”, der bliver gennemført i Region Syd med en række lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder Tønder Handelsskole, BS Syd og EUC Syd.

Find undervisningsmateriale på Projekt Bæredygtighed.dk (projektbaeredygtighed.dk)

I samarbejde med:

DEG arbejder for at understøtte erhvervsskoler og –gymnasiers arbejde med bæredygtig udvikling som helhed i uddannelsesinstitutionerne og for at synliggøre potentialet i de erhvervsrettede uddannelser, når det gælder de kompetencer der skal til for at løfte den grønne omstilling. Danske

Læs mere på DEG.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.