Den faglige anbefaling

Færre fordomme og mere lighed

Historien binder Danmark, Grønland og Færøerne sammen i et fællesskab. Et fællesskab, der kalder på viden og nysgerrighed. Her peger Lisbeth Valgreen på kilder til viden og inspiration.

Ikon for verdensmål 10: Mindre ulighed
© verdensmaal.org

Grønlændere og færinger ved meget om Danmark, men i Danmark ved vi ikke så meget om Kalaallit Nunaat og Føroyar. Det skaber en fornemmelse af ulighed. Læring om de to lande vil bidrage til at mindske fordomme.

FN’s Verdensmål er med til at sætte fokus på områder, som vi i et velfærdssamfund som det danske kan have en tendens til at tage for givet. Det danske kongerige består af tre forskellige lande med tre forskellige kulturer og tre forskellige sprog.

 

Uvidenhed = fordomme

Grønlændere og færinger i Danmark bliver jævnligt mødt med fordomme. Fordomme, der ofte bunder i uvidenhed. Derfor kan det være vanskeligt for medborgere fra Grønland og Færøerne at føle sig ligeværdige i Danmark og i rigsfællesskabet.

Anbefalingerne er til dig, der ønsker at undervise i relationen Danmark-Grønland-Færøerne på en måde, der skaber forståelse og mindsker fordomme. Anbefalingerne kan på den måde både være med til at mindske ulighed og på sigt at styrke samarbejdet landene imellem. 

 

Anbefaling 1: Brug skoletjenesterne i de fire grønlandske huse og Nordatlantens Brygge

Hvis man underviser i grundskolen, vil jeg anbefale, at man besøger de fire grønlandske huse i Danmark og på Nordatlantens Brygge i København.

Skoletjenesterne i de grønlandske huse har online undervisningsmateriale liggende, som de udvikler løbende. De tilbyder desuden undervisningsforløb om Grønland lokalt i husene. Nordatlantens Brygge tilbyder ud over undervisning om Grønland også undervisning om Færøerne og Island. Underviserne har solid erfaring med at formidle og forklare forskelle og ligheder landene imellem med danske elever som målgruppe.

Besøg hjemmesiden for De grønlandske huse, Kalaallit Illuutaat

Besøg Nordatlantens Brygges hjemmeside

 

Skoletjenesterne er et bindeled mellem Grønland, Færøerne og Danmark og kan formidle og give inspiration til, hvordan undervisere i Danmark kan inddrage netop denne relation i forhold til FN’s Verdensmål om for eksempel lighed. Det er et godt sted at begynde, og undervisningen har som mål at formidle både den (samtids)historiske udvikling og de moderne samfund inden for forskellige fagområder.

Det er vigtigt for mig at understrege, at når man ønsker at undervise i relationen Danmark-Grønland-Færøerne, at man som underviser er opmærksom på at inddrage materiale, der er udviklet enten af eller i samarbejde med grønlændere og færinger.

 

Anbefaling 2: Podcasts med unge nordatlantiske stemmer

Jeg anbefaler at lytte til tre podcasts, som på hver deres måde sætter fokus på vigtigheden af at forstå, hvilke kulturer og sprog grønlandske og færøske borgere i Danmark kommer fra og har med sig.

Mange grønlændere og færinger flytter frem og tilbage mellem deres respektive lande og Danmark, måske for at tage en uddannelse eller at arbejde i Danmark. Nogle finder sig hurtigt til rette, men mange har svært ved at finde fodfæste.

De tre podcast fortæller om forskelle og ligheder og om, hvorfor det for nogle kan være svært at blive inkluderet i det danske samfund eller at vende tilbage til det samfund, man kommer fra, netop fordi de kulturelle og sproglige baggrunde er så forskellige.

De tre podcast giver et indblik i, hvordan unge mennesker oplever at komme til Danmark - og at vende tilbage til Grønland og Færøerne. De unges oplevelser er samtidig personlige signalementer af sprog- og kulturmøder på godt og ondt.

1. ’Tilbage til Tasiilaq’ på DR Lyd

2. ’Til Linda’ på ThirdEar

3. ’Spor af Grønland’ på SoundCloud

 

Alle tre podcasts er lavet af unge mennesker, som med deres egne ord og med egne personlige vinkler fortæller om den grønlandske og færøske kultur. De to første foregår i henholdsvis Grønland og på Færøerne og er en rejse tilbage til et samfund, som man engang var en del af, men som man efter at have boet i Danmark må forholde sig til på ny. Den tredje podcast er en vandring igennem København med nedslag nogle af de steder, som fortæller om den historiske og moderne relation mellem Grønland og Danmark.

De to første podcasts kan virke barske, men de åbner begge en dør til at forstå, hvordan man kan leve et godt liv. De tre podcasts giver et personligt indblik i, hvilke udfordringer man med en grønlandsk, færøsk eller blandet baggrund kan få i mødet med det omgivende samfund.

 

Anbefaling 3: Fire film om ungdomsliv og kulturmøder

Til sidst vil jeg anbefale en række film, som sætter fokus på vanskelighederne ved at føle sig inkluderet, accepteret og hørt:

  1. ’Mødet med Danmark’ på YouTube
  2. ’Skål’ på Filmstriben
  3. ’Lykkelænder’ på Filmstriben 
  4. ’Færinger i Danmark’ på Vores Rigsfællesskab

 

De fire film er forskellige genrer. Nogle af filmene belyser det grønlandske og færøske møde med Danmark og nogle af de fordomme, klichéer og stereotyper, man som unge grønlændere og færinger møder hos danskere, der ikke kender til de to kulturer. Filmen ’Skål’ har jeg valgt at tage med her, da den giver et billede af et ungdomsliv som færing og udfordringer, ligheder og forskelle, som danske unge vil kunne spejle sig i.

 

Bonus

Hovedpersonen i ”Skål”, Dania O. Tausen, har desuden været en del af skriftkollektivet DISKO!F, hvor syv unge digtere fra Færøerne, Island og Danmark har skrevet og leget med hinandens sprog. Materialet ligger tilgængeligt på Nordatlantens Brygges hjemmeside : https://www.nordatlantens.dk/disko!f

 

Om

Lisbeth Valgreen er cand. mag i grønlandske og arktiske studier og selvstændig konsulent.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.