Den faglige anbefaling

Et godt liv for alle på en bæredygtig måde

Miljøøkonom, Joachim Peter Tilsted, anbefaler tre sites, der kan hjælpe dig med at stille skarpt på økologisk og bæredygtig økonomi i din undervisning.

FN's Verdensmål, globus
© verdensmaal.org

FN’s Verdensmål handler ultimativt set om, hvad det kræver at skabe et godt liv for alle på en bæredygtig måde. Fordi alle mennesker har ret til et godt liv, og fordi den måde vores samfund fungerer på i dag, grundlæggende ikke er bæredygtige, er der brug for store forandringer. Verdensmålene er en måde at udstikke pejlemærkerne for, hvad de forandringer er og hvad det kræver at opnå dem.

Her følger tre anbefalinger, som primært retter sig mod undervisere på de gymnasiale uddannelser eller som inspiration til undervisere i udskolingen.

 

1. Doughnut-modellen

Jeg anbefaler hjemmesiden goodlife.leeds.ac.uk, som måler alle verdens lande på, hvordan de klarer sig i den såkaldte doughnut-model. Doughnut-modellen viser, om folk lever et godt liv inden for planetens bæreevne – de planetære grænser – og illustrerer dermed om et samfund er grundlæggende bæredygtigt på stor skala. Hjemmesiden er bygget op omkring resultater udgivet i to anerkendte forskningsartikler.

Det gør jeg, fordi doughnut-modellen er en god måde at kommunikere bæredygtighedsproblematikker på. Vi tenderer til at tænke bæredygtighed i relation til enkelte parametre såsom klimaaftryk – og ofte er social og økonomisk bæredygtighed svære at præcisere. Modsat viser denne side den fulde pallette af planetære grænser og de mange sociale og økonomiske aspekter af at skabe et godt liv for alle – og alt sammen på baggrund af fremragende forskning.

Det er også vigtigt for mig at fortælle, at hjemmesiden kun illustrerer doughnut-modellen på landeniveau. Det vil sige at den ikke tager hensyn til den store ulighed i forbrug internt i de forskellige lande. I undervisningssammenhæng er det eksempelvis meget relevant at vise, hvordan uligheden i klimaaftryk globalt i stigende grad drives af ulighed i de enkelte lande og ikke mellem dem. Siden indeholder henvisninger til andre sites, der i højere grad addresserer denne ulighedsdimension.

 

2. Undervisningssite om økologisk økonomi

Jeg anbefaler undervisningssitet ecomacundervisning.dk, som er en undervisningsportal om bæredygtighed og økologisk økonomi udarbejdet af folk fra Aalborg Universitet. Økologisk økonomi er et videnskabsfelt, som fokuserer på energi-, og materialestrømme og deres relation til menneskelig velfærd. Det er på mange måder den tankegang, som ligger bad doughnut-modellen, som er nævnt ovenfor.

Det gør jeg, fordi økologisk økonomi er et enormt vigtigt perspektiv på bæredygtighed, som kan hjælpe med at forstå økonomien i et biofysisk perspektiv. Der er ikke skrevet særlig meget om økologisk økonomi på dansk, men her er simpelthen et helt undervisningssite skrevet af forskere på området målrettet gymnasieelever.

Det er også vigtigt for mig at fortælle, at økologisk økonomi er en bred og typisk interdisciplinær tilgang til økonomi og miljø. Det betyder, at man kan undervise i tankegange og ideer, som harmonerer med økologisk økonomi, når man underviser i bæredygtighed. Derfor kan man også lade sig inspirere af hjemmesiden og dens indhold, uden der kræver et dybdegående engagement med feltet.

 

3. Videoserie om klimaforandringer og politisk økonomi

Jeg anbefaler videoserien [ECO]NOMICs på ineteconomics.org om klimaforandringernes ”politiske økonomi” med professor Juliet Schor produceret af Institute for New Economic Thinking. Videoserien er en række af medrivende forelæsninger med økonom og sociolog, Juliet Schor ansat ved Boston college. Schor er en fremragende sociolog og økonom med dybt kendskab til klimakrisen. Der er i alt fire forelæsninger på 20-30 min på engelsk.

Det gør jeg, fordi videoserien er en blændende tour de force i klimaforandringernes centrale politiske og økonomiske aspekter. Videoerne binder forskellige centrale og kritiske pointer fra forskellige perspektiver sammen. Samtidig er videoserien velproduceret og informativ – og så er Schor en engageret formidler, hvorfor videoerne kan anvendes både som inspiration og direkte i undervisningen.

Det er også vigtigt for mig at fortælle, der er flere andre gode videoserier produceret af Institutie for New Economic Thinking, som er tilgængelige via den samme side. Eksempelvis en introduktion til og indførsel i feministisk økonomi med professor Jayati Ghosh og en kritiske serie om lovgivningens betydning for vores økonomi med professor Katharina Pistor.

 

Om

Joachim Peter Tilsted er uddannet i miljø- og udviklingsøkonomi fra Københavns Universitet og er ph.d.-studerende ved Lunds universitet.Han er også medlem af Klima- og Omstillingsrådet og bestyrelsesmedlem i Rethinking Economics Danmark

 

Se også Joachims undervisningsforløb Forskellige perspektiver på økonomi, miljø og klima på emu.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.