Artikel

Bæredygtighed i børnehøjde

I Aarhus er der fokus på samarbejde mellem børn og voksne for at fremme bæredygtig udvikling på skolerne. Bliv klogere på, hvordan man sikrer, at hele skolens organisering kommer med.

Fremtidige generationer skal dannes og uddannes til en bæredygtig livsstil – hvad angår klima og ressourcer, men også hvad angår social og kulturel bæredygtighed. Børn skal både lære OM bæredygtighed og at VÆRE bæredygtige. Det handler både om læring og forståelse af behovet for, at vi alle træffer mere bæredygtige valg i hverdagen men i mindst lige så høj grad, at børnenes mindset omkring at træffe bæredygtige valg bliver en naturlig del af deres adfærd. 

© Børn og Unge. Aarhus Kommune
Børn fra syv forskellige skoler i Aarhus arrangerer en klimafest for at sætte fokus på kommunens klimamål om at være CO2-neutral i 2030.

 

Læs mere om Klimatopmøde for børn på Aarhus Kommunes hjemmeside.

 

Bæredygtighedsudvalget- et netværk

Bæredygtighedsudvalget danner ramme om et fællesskab, hvor vi udveksler erfaringer, ambitioner og udfordringer i bestræbelserne på at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene med bæredygtighedsmål for øje. Vi netværker som ledere, blandt medarbejdere og blandt vores børn og unge – og på tværs af disse.

Bæredygtigheds-udvalget

Består af skoleledelser fra

 • Strandskolen
 • Ellevangskolen
 • Lisbjerg Skole
 • Sabro-Korsvejens Skole
 • Beder Skole
 • Virupskolen
 • Skæring Skole

De syv skoler i bæredygtighedudvalget beskæftiger sig bæredygtighedspædagogik og er certificerede inden for klima og bæredygtighed som:

I de certificeringer, som de syv skoler arbejder med, ligger der blandt andet krav om en systematisk tilgang til arbejdet med verdensmål/bæredygtighed, herunder at skolerne har oprettet hhv. miljøråd, rettighedsråd og verdensmålsråd som et elevdemokratisk organ i supplement til de ’almindelige’ elevråd. Særligt netværket mellem elever på tværs af vores skoler er en vigtig prioritet for os.

Eleverne skal have en oplevelse af reel inddragelse og demokrati, at arbejde med løsning af konkrete problemstillinger fra egen hverdag (veje til CO2-reduktion) og at være en del af et større meningsgivende fællesskab om at nå Aarhus Kommunes Klimamål om at være CO2-neutral i 2030.

Selvom udvalgets primære fokus er, at tingene skal ske i børne- og ungehøjde, så er det samtidig netværkets fokus at inddrage medarbejdere og ledelse i skolerne. Vi voksnes tilgang har en enorm betydning for, hvad og hvordan og ikke mindst hvorfor, de unge gør noget og ændrer vaner og forbrug til fordel for klimaet.

 

Bæredygtighedsudvalget – en ramme for organisering

Formålet for vores bæredygtighedsudvalg er at samarbejde med og inddrage børnene og de unge. Vi udveksler erfaringer, ambitioner og udfordringer i bestræbelser på at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene med bæredygtighedsmål for øje.

Selvom vores primære fokus i udvalget er, at tingene skal ske i børne- og ungehøjde, så er der samtidig fokus på at inddrage medarbejdere og ledelse på skolerne. Vi voksnes tilgang har enorm betydning for, hvad og hvordan og ikke mindst hvorfor, de unge gør noget og ændrer handlinger fx til fordel for klimaet.

Børnene taler, og de voksne lytter!

I bæredygtighedsudvalget er det vigtigt, at børnene bliver ambassadører for at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen. Samtidig får de professionelle voksne omkring børnene (pædagoger, lærere, teknisk personale og ledere) en god konkret sag at arbejde sammen om og kan se kvaliteterne i de unges perspektiver. Børnene taler, og de voksne lytter!

En investering, der forventes at give afkast

Økonom og nobelpristager James Heckman, påviser i sin forskning, at hvis man investerer i kvalitet og udvikling blandt børn i deres tidligste barndom, selv før de er født, giver et 7-10 % afkast på investeringen om året, fordi barnet vil få en bedre uddannelse, bedre helbred, beder produktivitet og vil begå mindre kriminalitet.

Det forventes, at den adfærdsændring, der opnås hos børnene i Aarhus, er blivende, og dermed at indsatsens effekt bliver mangeårig. Investering i børn forventes, med henvisning til Heckman, at give et stort output, idet tidligt anlagte bæredygtige vaner vil bidrage til, at børnene vokser op og bliver mere miljøbevidste borgere.

 

Retning for bæredygtighed

Det konkrete mål i bæredygtighedsudvalget er at skabe rammer og rum for, at vores børn og unge kan mødes på tværs af skoler til arrangementer og børnetopmøder om klima og bæredygtighed.

Indsatser om bæredygtighed skal vokse fra børne- og ungehøjde - det skal vi som skoler understøtte. I udvalget etablerer og skaber vi rammer for, at elevrådene på vores skoler kan indgå i et samarbejde baseret på deres egne ideer til grøn omstilling.

På sigt håber vi, at erfaringer fra bæredygtighedsudvalgets børnetopmøder og vores måde at organisere videndeling og kapacitetsopbygning på, kan danne afsæt for en ny organisering, der sikrer en systematisk tilgang til arbejdet med bæredygtighed og klima på alle skoler og dagtilbud i Aarhus.

Dette bottom-up initiativ stemmer godt overens med, at der i foråret 2021 påbegyndte et arbejde med bæredygtig udvikling i hele Børn og Unge-organisationen i Aarhus Kommune.

Læs mere på Go Green with Aarhus' hjemmeside

 

Elevråd har udviklet plan for arbejdet med bæredygtig udvikling

De syv elevråd i bæredygtighedsudvalget repræsenterer over 4000 elever fra de syv skoler. Elevrådene har fået sat læring og dannelse om klima i system på en måde, som aktiverer børnenes oplevelse af handlekompetence.

Vores ønske i bæredygtighedsudvalget er, at alle idéer, indsatser og udviklingsveje starter hos de engagerede børn og unge, der går forrest i klima- og bæredygtighedsarbejdet på skolerne.

Gennem oprettelse af rettighedsråd og verdensmålsråd på de syv skoler har cirka 120 børn og unge udviklet følgende plan. Planen har til formål at udbrede fokus på bæredygtighed på de syv skoler ved at inddrage børn og unges stemmer.

 

Bæredygtig drift af skolen

Det er afgørende for skolerne, at alle medarbejdere bliver inddraget i de bæredygtige indsatser. Børnenes ideer er i fokus og skoleledelsen har en væsentlig opgave at få alle med på skolen. Både kantinepersonale og teknisk service samt administrationen skal alle have indblik i, hvilke bæredygtige indsatser og beslutninger der træffes.

Dette er vigtigt ift., hvad der serveres af mad i kantinen og hvilke prioriteringer, der gøres i forbindelse med større byggetekniske investeringer på skolen.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Morten Tuan Holck Jørgensen, skoleleder på Strandskolen i Aarhus.


 • Bæredygtighedsudvalget engagerer personale, elevråd og forældre og etablerer alliance med projekt Klimaambassadører – se link: aarhusomstiller.aarhus.dk samt UngiAarhus, som er Aarhus Kommunes pædagogiske klubtilbud for alle elever fra 4.-9. klasse.
 • Det pædagogiske personale klædes på i forhold til at give eleverne en oplevelse af demokratisk deltagelse og handlekompetence ift. klimakrisen.
 • De syv skolers elevråd planlægger Børnetopmøde 2022 med fokus på CO2-reduktion i børnehøjde.Der afholdes møder lokalt og på tværs af de syv elevråd med inddragelse af alle skolernes elever.
 • Uddannelse af elevrådene i samarbejde med projekt Klimaambassadører.

 

Plan for Bæredygtighedsudvalgets arbejde

 • Bæredygtighedsudvalget engagerer personale, elevråd og forældre og etablerer alliance med projekt Klimaambassadører samt UngiAarhus, som er Aarhus Kommunes pædagogiske klubtilbud for alle elever fra 4.-9. klasse.

 • Det pædagogiske personale klædes på i forhold til at give eleverne en oplevelse af demokratisk deltagelse og handlekompetence ift. klimakrisen.

 • De syv skolers elevråd planlægger Børnetopmøde 2022 med fokus på CO2-reduktion i børnehøjde.Der afholdes møder lokalt og på tværs af de syv elevråd med inddragelse af alle skolernes elever.

 • Uddannelse af elevrådene i samarbejde med projekt Klimaambassadører.

 

Efterår 2022

Børnetopmøde 2022 afholdes i første omgang for interesserede elever fra de syv skoler.

Her afklarer børnene og de unge, hvordan der arbejdes videre lokalt på de syv skoler med indsatsområderne inden for verdensmål, rettigheder og andre bæredygtighedsområder.

 

Forår 2023

 • Evaluering af Børnetopmøde 2022 og planlægning af Børnetopmøde 2023.
 • Elevbårne aktiviteter bredes ud til alle skolerne med fokus på engagement og forankring i hele Aarhus.
 • Uddannelse af elevråd i samarbejde med projekt Klimaambassadører.
 • Hele skolen tænkes ind, så alle relevante målgrupper aktiveres (administrative fællesskaber, kantine, teknisk service, rengøring, forældre mv.) i at skabe en ny og praksisnær pædagogisk drejebog for grøn dannelse og handling, således der er fokus på konkret videndeling til andre skoler.
 • Kommunikation til andre skoler om muligheden for at deltage i Børnetopmøde 2023.

 

Efterår 2023

 • Bæredygtighedsudvalget arbejder med etablering af ”handlingsfællesskabet” for børn og personale, som er et fællesskab, hvor børn og unges ideer forankres i praksis.
 • Børnetopmøde 2023 afholdes– nu åbent for alle skoler.
 • Evaluering og forankring af Børnetopmøde i Aarhus.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.