Den faglige anbefaling

”Alles blikke var stift rettet mod filmen”

Niels Vinther er fagkonsulent i geofagene og naturvidenskab i Børne- og Undervisningsministeriet. Her anbefaler han to eksemplariske forløb og en medrivende film.

Logo til FN´s verdensmål
© verdensmål.org

I undervisningen i geografi og naturgeografi er FN’s Verdensmål meget centrale, og mange forløb tager direkte udgangspunkt heri.

Det er vigtigt, at eleverne har kendskab til FN’s Verdensmål, fordi målene adresserer de største udfordringer, verden står overfor.

Når forløb tager direkte afsæt i verdensmålene, bliver eleverne opmærksomme på, hvor relevant og aktuel undervisningen er.

 

Hvordan vil fremtidens megabyer se ud?

Jeg anbefaler Fremtidens Megabyer, der er et eksemplarisk undervisningsforløb til Naturvidenskabeligt Grundforløb. Med udgangspunkt i moderne didaktiske metoder, arbejder eleverne i grupper med det formål at løse problemstillinger som: ”Hvordan vil fremtidens byer se ud?” Flere og flere mennesker bor i byerne. Men kan de bo i bæredygtige byer, hvis flere og flere mennesker samles i små områder?

 

Fremtidens Megabyer er et eksemplarisk undervisningsmateriale, der kombinerer det faglige og det metodiske i NV.

 

Der er IKKE noget facit til dette forløb, da det kan løses på uendeligt mange måder – en klar styrke, der kan vise bredden i naturvidenskab. Forløbet vil have særligt fokus på FN’s Verdensmål 11, Bæredygtige byer, men afhængig af vinkling kan mange andre verdensmål inddrages.

Fremtidens byer er på mange måder et meget åbent forløb, der kan løses på rigtig mange forskellige måder med inddragelse af forskellige fag. Som led i løsningen af problemstillingen bliver eleverne (og lærerne) guidet igennem forskellige metoder til at få gruppearbejdet til både at lykkes og udvikle sig undervejs – en kompetence eleverne kan få stor glæde af i resten af deres gymnasietid.

Læs mere og download forløbet Fremtidens Megabyer

Det er også vigtigt for mig at understrege, at Naturvidenskabeligt Grundforløb er et metodefag, der skal lære eleverne om naturvidenskab gennem metodestudier.

 

Fødevareforsyning – i dag og i fremtiden

Jeg anbefaler undervisningsforløbet Mad til HELE verden, der er et eksemplarisk undervisningsforløb, hvor eleverne skal svare på den overordnede problemstilling: "Kan og skal vi sikre en tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion af sunde fødevarer til hele jordens befolkning i dag – og i 2050?" Det er en meget relevant problemstilling i naturvidenskabelig faggruppe, og den tager direkte afsæt i FN´s Verdensmål 2, 3 og 15.

Jeg anbefaler forløbet, fordi det kommer flot rundt om problemstillingen på nye og interessante måder med inddragelse af kernestof i interessante kombinationer.

 

Forløbet er meget grundigt behandlet, og det er tydeligt, at det er lavet af undervisere i både geografi, biologi og kemi, der har stor erfaring med projektarbejde i NF.

 

Der er både fokus på kernestof og projektarbejde i alle tre delfag i NF. Forløbet afsluttes med en maddag, hvor eleverne skal lave en ernæringsmæssig sund og bæredygtig ret – den slags synes NF-elever er både sjovt og lærerigt.

Læs mere og download forløbet Mad til HELE verden

Det er også vigtigt for mig at fortælle, at emnet mad i NF ikke er helt nyt, men jeg vil gerne anbefale forløbet, fordi det er meget gennemarbejdet, og fordi det vinkler emnet både med hensyn til kernestof og didaktik.

 

Se filmen Nations United – Urgent Solutions for Urgent Times

Jeg anbefaler filmen Nations United – Urgent Solutions for Urgent Times – en film lavet af FN for at rette fokus på de udfordringer, verden står overfor. Filmen er lavet midt under corona-pandemien, hvor nogle af verdens udfordringer blev forstærket, mens andre blev reduceret. Filmen er meget flot filmet og retter fokus mod de udfordringer, vi bør undervise vores elever i og arbejde med løsninger på.

 

De gange jeg har vist filmen for eleverne, har der ikke været en eneste mobiltelefon fremme – alles blikke var stift rettet mod filmen.

 

Jeg anbefaler filmen, fordi jeg synes, at det er en af de flotteste og stærkeste film, jeg har set. Jeg bruger filmen som optakt til undervisningen i geografi og naturgeografi, da den får eleverne til virkelig at ville løse verdens problemer. 

Se Nations United – Urgent Solutions for Urgent Times på YouTube

Det er også vigtigt for mig at fortælle, at filmen er på engelsk, men den er med engelske undertekster, og min erfaring er, at eleverne godt kan håndtere den lange film (34 min).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.