Redskab

Kompetent til bæredygtighed

Ungdomsbyen har som mål, at eleverne skal blive verdensmestre i verdensmål. Et praksisnært katalog med blandt andet aktiviteter gør det nemmere at undervise bæredygtig på gymnasier og erhvervsuddannelser

Der er ingen tvivl om, at uddannelsessektoren er en helt afgørende faktor, når det kommer til at engagere og motivere unge i den bæredygtige udvikling. Men hvordan bliver man kompetent til bæredygtighed?

Ungdomsbyen har arbejdet med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål i mange år og gennem vores arbejde indsamler, samskaber og udvikler vi eksempler og gode redskaber til det bæredygtige arbejde.

En virkningsfuld bæredygtighedsdidaktik og -pædagogik lader elever og lærere deltage aktivt i en bæredygtig verden, hvor den grønne omstilling er uløseligt forbundet med social og økonomisk bæredygtighed.

Det er vores mål at klæde eleverne på til at blive verdensmestre i verdensmål. Vi lægger op til aktivt medborgerskab og kritisk tænkning, så elever og lærere kan handle bæredygtigt i meningsfyldte situationer.

 

Kataloget er gratis og til fri download.
© Ungdomsbyen

Praksisnært katalog

Ungdomsbyen driver det store netværk af UNESCO Verdensmålsskoler i Danmark og har med støtte fra UNESCO ASP udformet kataloget ’Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier – best practice og brugbare redskaber’.

Det er et praksisnært katalog fyldt med eksempler på best practice fra lærerens egen undervisning og gode redskaber, der skal gøre det nemmere at undervise bæredygtigt. Alt sammen for at sætte fokus på de sociale, økonomiske og klima/miljømæssige dimensioner af fagene.

I kataloget kan du kan læse en række elev- og lærerfortællinger, som f.eks. historien om læreren Henrik Narud fra Verdensmålsskolen Learnmark Horsens, der brugte empati som løftestang for nye løsningen, når han sætter fokus på mistrivsel i sin undervisning. Du kan også læse om bl.a. ’Bæredygtighedsspørgsmålene’ og proceshjulet, som du kan bruge til at træne dit bæredygtige mindset i dine uddannelses- og læringsaktiviteter.

Kataloget indeholder også ’Lærerens planlægningsredskab’ der med en skabelon og en tjekliste kan gøre det mere overskueligt at planlægge nye forløb og tilpasse eksisterende undervisningsforløb med en bæredygtig vinkel.

 

Hent det gratis katalog og start dit bæredygtige arbejde

Målet med kataloget er at give indsigt i bæredygtig undervisning, bæredygtige organisationer og bæredygtige udviklingsprojekter. Indholdet er blevet til gennem interviews og udviklingsprojekter med undervisere og ledere på erhvervsskoler og -gymnasier fra hele landet.

Hent Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier – Best practice og brugbare redskaber på unesco.asp.dk

I samarbejde med:

Ungdomsbyen ruster unge og deres lærere til at engagere sig i et demokratisk samfund. Vi tilbyder endagskurser for skoleelever, hvor vi inviterer til at arbejde med fagene på nye måder.

Læs mere på ungdomsbyen.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.