Forløb

Verdensmål i undervisningen kan øge elevernes motivation

Bæredygtighedsproblemet handler om elevernes fremtid, og den engagerer de sig i. Forløbet beskriver et fagsamspilsprojekt i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning med fokus på bæredygtighed.

Selve forløbet er inddelt i fem faser.

Forløbet kan gennemføres i 2. g og indtænkes som en optakt til erhvervscase.

FN’s 17 verdensmål om en bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, og regeringen i Danmark har i juni 2021 udgivet en handlingsplan for FN’s Verdensmål. Der er ikke tvivl om, at der i fremtiden skal sikres bæredygtige og ansvarlige handlingsforslag til den grønne omstilling.

 

 

Logo til FN´s verdensmål
© verdensmål.org

 

Om forløbet

Med afsæt i et virksomhedsbesøg og FN’s Verdensmål udarbejder eleverne i dette forløb konkrete handlingsforslag til en virksomhed på baggrund af dataindsamling og afsætnings- og virksomhedsøkonomiske analyser. Handlingsforslagene fremsættes på baggrund af elevernes vurdering af de udfordringer, virksomheden har i relation til at blive mere bæredygtig.

Eleverne præsenterer deres forslag for virksomheden og indgår efterfølgende i dialog med virksomheden, som stiller uddybende og afklarende spørgsmål til de enkelte handlingsforslag.

 

Hvorfor et SO-forløb om bæredygtig strategi?

I læreplanen for studieområdet er bæredygtighed et af emnerne. Læreplanen for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi rummer ligeledes krav om fagsamspil om kernestoffet strategi.

For at minimere antallet af tvungne forløb kan krav om strategi kobles med SO-emnet "bæredygtighed". De faglige mål fra læreplanen for studieområdet er udgangspunktet for PBL-forløbet (problembaseret læring), men sat i et bæredygtighedsperspektiv.

Om problembaseret læring (PBL)

PBL-forløbet er en autentisk problemstilling, som giver eleverne en forståelse for fagenes anvendelighed. Teori er ikke længere bare teori, men anvendes i virkeligheden, hvilket øger elevernes motivation.

En elev siger om forløbet: ”Det, vi laver, er vigtigt”.

En anden udtaler: ”…vi er nødt til at gå i dybden”.

Og en tredje mener at, ”bæredygtighed er et konkurrenceparameter nu og i fremtiden, det tror jeg ikke, alle virksomheder helt er klar over”. 

PBL-forløbet stiller krav til elevernes kreativitet og innovative kompetencer. Arbejdsprocessen inviterer til mange overvejelser, diskussioner og tænkning. Det øger elevernes karrierekompetencer og deres kritiske tænkning udfordres.

Elevernes evne til at foretage dataindsamling, analysere og anvende viden til at løse det praktiske problem øges, og eleverne får en dybere forståelse for bæredygtighed.

PBL-forløbet har ikke kun motiveret eleverne, men i lige så høj grad lærerne og virksomheden. Det er berigende at se eleverne fordybe sig og ”vokse”.

 

Forløbets opbygning

PBL/Udfordring: ”Hvordan kan virksomheden blive mere bæredygtig?”

Forløbet er inddelt i 5 faser.

1. Forberedelse til virksomhedsbesøg

Eleverne skal udarbejde en virksomhedskarakteristik og forberede spørgsmål til virksomhedsbesøget. Eleverne skal inden besøget undervises i CSR, og FN’s Verdensmål er inddraget i den kontekst.

2. Virksomhedsbesøg

Det er en god ide på forhånd at italesætte de emner, der arbejdes med i fagene, over for virksomheden. Virksomheden fortæller om deres forretningsplaner, og eleverne stiller spørgsmål og skriver noter.

3. Elevopgaver

På skolen skal eleverne i mindre grupper indhente data og foretage analyser, der gør dem i stand til at komme med handlingsforlag. De skal tage stilling til fordele, ulemper og dilemmaer ved deres handlingsforslag. De skal også tage stilling til konsekvensbeskrivelser ved de enkelte handlingsforslag.

Krav til produkt:

  • Metode + oversigt over bilag (analyser, dataindsamling)
  • Videopræsentation af gruppens tre handlingsforlag med særlig vægt på det bedste handlingsforslag (ca. 10 min.)

Lærerne i afsætning og virksomhedsøkonomi kan give formativ feedback med fokuspunkter, som eleverne kan indtænke, hvis forløbet anvendes som optakt til erhvervscase. 

4. Fælles opsamling i klassen

Alle eksempler på handlingsforslag skrives på tavlen. Handlingsforslagene deles ud til de forskellige grupper, således at alle grupper arbejder mere i dybden med et enkelt forslag. Det bør tilstræbes, at grupperne får et handlingsforlag, som de allerede har arbejdet med.

  • Eleverne deler deres arbejde med hinanden
  • Der udarbejdes en præsentation med handlingsforlag for hver gruppe
  • En elev samler præsentationen i et dokument.

5. Præsentation for virksomheden på skolen

Eleverne præsenterer klassens samlede input til handlingsforslag. Repræsentant(er) fra virksomheden stiller uddybende spørgsmål, og grupperne/klassen går i dialog.

 

Evaluering

Den formative mundtlige evaluering fra lærer sker på baggrund af de faglige mål i studieområdet i modulet efter fremlæggelsen for virksomheden. Efterfølgende er der dialog med eleverne, og sammen laves der feed-forward på tavlen: ”Hvor kan vi blive bedre?”

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Anne-Kari Grejsler, Rybners HHX

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.