Artikel

Brug verdensmålene i undervisning om iværksætteri

Verdensmålene bruges af iværksættere og skal derfor også indgå i iværksætteriundervisning. I artiklen finder du forslag til, hvordan verdensmålene kan benyttes som idégenerering til udvikling af nye forretningsmodeller.

Forslag til lektionsplan

Anslået tidsforbrug: 6 lektioner

 • 1. lektion: Stil en opgave og introducér business model canvas
 • 2. lektion: Diskutér og vælg én eller flere af verdensmålene som kompas
 • 3., 4. og 5. lektion: Idégenerering med verdensmålene som positive benspænd
 • 6. lektion: Opsamling og refleksion 

Dette undervisningsforslag henvender sig til fagene ’Iværksætteri og innovation’ samt ’Iværksætteri – en ny forretningsidé’. Det omhandler, at eleverne arbejder med en forretningsidé og et eller flere verdensmål inden der dykkes ned i værdiskabelse.

 

Verdensmålene i værdiskabelsen

For de nye generationer af bæredygtige iværksættere er FN’s Verdensmål en naturlig del af den virkelighed, de lever i. Modsat veletablerede virksomheder er disse iværksættere ikke tynget af at skulle gentænke sig selv for at blive mere bæredygtige. De har bæredygtig udvikling som kernen i deres værdiskabelse. Det er én af de vigtigste pointer, når verdensmålene bruges i iværksætteriundervisning: Verdensmålene skal drive værdiskabelsen på en sådan måde, at potentiel virksomhedsvækst fører til en mere bæredygtig verden.

Verdensmål som kompas og benspænd

Hvis verdensmålene skal integreres i værdiskabelsen på en vedblivende måde, skal de bygges ind i forretningsmodellen. Ifølge Osterwalder & Pigneur (2010) er en forretningsmodel en beskrivelse af, hvordan en virksomhed systematisk skaber, leverer og indfanger værdi - og vi tilføjer: på en bæredygtig og ansvarlig måde. I processen med at idégenerere nye forretningsmodeller kan verdensmålene fungere som henholdsvis kompas og kreative benspænd.

 

Kompas

Underviseren eller eleverne udpeger et verdensmål eller en kombination af verdensmål, som værdiskabelsen skal adressere eller orienteres efter. Eksempelvis får eleverne stillet en opgave om at lave en suppevirksomhed, hvis værdiskabelse både skal skabe et positiv aftryk for “Mål 2: Stop sult” og “Mål 5: Ligestilling mellem kønnene”.

 

Kreative benspænd

Spilleregler, dogmer og øvrige begrænsninger er benspænd, som benyttes til at fremme nye tanke- og handlingsmønstre. Også verdensmålene kan bruges som kreative benspænd. For eksempel kan idégenerering af distributionskanaler underlægges et princip om, at det skal kunne relateres til “Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund”.

Ikon for verdensmål 2, Stop sult
© verdensmaal.org
Ikon for verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene herunder universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder.
© verdensmaal.org
ikon til verdensmål11
© verdensmål.org

 

Integrér verdensmålene i forretningsmodellen

Mange iværksættere anvender Business Model Canvas (BMC) (Osterwalder & Pigneur, 2010) som ramme til at udvikle deres forretningsmodel. BMC består af 9 fokusområder, og elever kan bruge værktøjet til at organisere deres idégenerering med verdensmålene som kompas og kreative benspænd.

BMC og de 9 fokusområder udfoldes i bilaget, som findes via dette link (pdf).  

De 9 fokusområder er:

 1. Værditilbud
 2. Kundesegmenter
 3. Kanaler
 4. Kunderelationer
 5. Indtægtskilder
 6. Nøgleressourcer
 7. Nøgleaktiviteter
 8. Nøglepartnere
 9. Omkostninger

Hvordan gør du? – Konkret forslag til en undervisningsaktivitet

Iværksættervirksomheder er karakteriseret ved, at de endnu ikke har fastlagt sig på én bestemt forretningsmodel. De stiller spørgsmål til deres egne antagelser om, hvordan deres forretningsmodel skal være. Denne nysgerrige og udforskende tankegang er vigtig at forklare eleverne, når de skal arbejde med verdensmålene i undervisningen.

 1. Stil en opgave, hvor eleverne skal udvikle en virksomhedsidé ved hjælp af Business Model Canvas. Opgaven kan stilles frit, men vi anbefaler, at opgaven er rammesat. Eksempel: Lav en bæredygtig suppevirksomhed.
 2. Introducér Business Model Canvas ved hjælp af vedhæftede ark. Selv hvis eleverne arbejder med samme opgave, vil de erfare, at de kommer frem til forskellige forretningsmodeller.
 3. Gennemgå FN’s verdensmål og bed eleverne om at vælge én eller flere af verdensmålene som kompas for deres værditilbud.
 4. Brug derefter verdensmålene som positive benspænd i forhold til idégenerering af de øvrige 8 komponenter i BMC. Lad eleverne trække et element fra BMC samt et verdensmål og bed dem om at generere idéer. Vi foreslår at starte i “Kundesegmenter” og “Nøgleaktiviteter”, da disse sammen med “Værditilbud” danner et godt billede af, hvad eleverne vil. Eksempel: Fx trækker eleverne “Nøgleaktiviteter” og “Afskaf fattigdom”. Det betyder, at der i suppevirksomheden skal indarbejdes en nøgleaktivitet, der bearbejder fattigdom.
 5. Husk at facilitere elevernes idégenerering ud fra ambitionen om, at potentiel virksomhedsvækst skal føre til en mere bæredygtig verden.

 

Mere end et add-on

Hvis FN’s verdensmål skal være mere end et udefrakommende add-on til virksomheder, skal verdensmålene sættes i centrum for virksomheders værdiskabelse. Til at understøtte dette formål kan BMC i kombination med verdensmålene bruges som ramme til at udvikle nye virksomhedsidéer og nye idéer til værdiskabelse, der ikke blot overholder bæredygtige minimumskrav, men som forfølger ambitionen om at give mere tilbage, end man bruger.

Kreditering

Mia Maja Hansson, stifter og direktør, Kitchen Collective

Jesper Lee Jyderup, ph.d.-studerende, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet


Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken: John Wiley & Sons.

Hansson, M.M., & Jyderup, J.L. (2022). Brug verdensmålene i iværksætteriundervisning. København: EMU.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.