Eksempel fra praksis

Man brækkede et dyr

Læs her, hvordan to lærere introducerer deres elever til sanselige oplevelser og arbejder aktivit med elevernes natursyn i forbindelse med FN´s Verdensmål.

2030 SKOLER

2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst med FN’s Verdensmål. Det betyder, at verdensmålene både skal indgå i skolens undervisning, værdier og drift.

Læs mere på 2030skoler.dk

I denne case følger vi lærerne Susanne og Johannes og en gruppe elever fra 0. til 6. klasse i en fælles undersøgelse af indmaden fra et rådyr. Casen kan give inspiration til at arbejde med verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 15 (Livet på land).

Casen tager afsæt i en undervisning fra en temauge om natur, som blev afholdt i efteråret 2021 på en af Danmarks 2030Skoler, og den kan bruges som inspiration for lærere, der underviser i natur/teknologi, biologi og geografi.

 

Ikon for verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
© verdensmaal.org
Ikon for verdensmål 13: Klimaindsats
© verdensmaal.org
Ikon for verdensmål 15: Livet på land
© verdensmaal.org

 

Få naturen ned på jorden

Når lærere gerne vil undervise i naturen, klimakrisen og bæredygtighed, kan de stå med den pædagogiske udfordring, at det nemt kommer til at virke abstrakt og distanceret, når de fortæller eleverne om emnerne.

Det kan derfor give god mening at tænke i alternative undervisningsformer, som bringer elevernes kroppe, sanser og hænder i spil, så deres omgang med natur, klima og bæredygtighed funderes i deres egne primære og praktiske erfaringer. På den måde sætter læringen sig også bedre fast, og sammen får de oplevelser, som potentielt kan gøre indtryk for livet (se Laugesen 2019; Schilhab 2021).

For at illustrere, hvordan dette kan gøres i praksis, gennemgås her casen Man brækkede et dyr. Efter selve case-beskrivelsen præsenteres nogle af lærer Susannes pædagogisk-didaktiske overvejelser, som lå til grund for, hvorfor hun og medlæreren Johannes valgte at tilrettelægge og udføre undervisningen, som de gjorde. Det vil sige begrundelser for, hvorfor det kan give mening at praktisere en mere kropslig og hands on-baseret tilgang til undervisning i natur, klima og bæredygtighed, som involverer potentielt intense, sanselige oplevelser (se Laugesen 2021).

 

Det brækkede dyr præsenteres

Eleverne kommer ind og sætter sig til rette på stolene i klasselokalet, og herefter byder Susanne og Johannes velkommen. De fortæller om jagt og om, hvorfor man skyder dyr med rifler og dissekerer dem på bestemte måder. De fortæller også om gode jagtoplevelser i naturen og om, hvordan jægere i Danmark er med til at holde vildtbestandene sunde og i balance.

Som Johannes siger på et tidspunkt, er jægeren med til ”at hjælpe naturen”. Susanne tilføjer lidt efter, at ”jægeren passer faktisk på dyrene.” For at afdramatisere jagtens potentielt voldsomme element af drab, fortæller Susanne, at ”hvis man spiser kød, så skal der dræbes et dyr. Sådan er det.” Johannes tilføjer, at når dyrene bliver skudt, så mærker de det faktisk ikke. Som han siger: ”Vupti!”.

Susanne og Johannes viser også billeder af et dødt rådyr og af, hvordan Johannes trin for trin brækker det, som det hedder i jægersprog. Det vil sige, hvordan han skærer dyret op og forsigtigt fjerner indmaden uden at spolere kødet. Det kan for eksempel ske, hvis man kommer til at prikke hul på galdeblæren. Johannes lader den kniv, han bruger til at sprætte dyret op med, gå rundt blandt eleverne, så de kan selv kan prøve at holde den i hænderne. Efter de indledende forklaringer om jagt og om det at brække et dyr, beder Susanne og Johannes eleverne om at tage deres jakker og huer på, så de kan komme med ud i skolegården og ved selvsyn se dyrets indmad.

Lærer med dyr
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I skolegården har Susanne og Johannes sat et aflangt bord op under et halvtag, og her har de udbredt et plasticunderlag og lagt dyrets indmad. De siger til eleverne, at de skal komme hen til bordkanten og se, hvad der sker, tæt på. De fortæller, at det godt kan lugte lidt, men at eleverne ikke skal være bange. De er udenfor, så lugten forsvinder hurtigt igen. Så begynder Susanne og Johannes at fortælle om dyrets anatomi. De viser tungen frem, der stadig sidder foroven, de udpeger spiserør, luftrør, mavesæk, nyrer, lever, tarme og æggestokke. Undervejs quizzer de eleverne i, hvad de forskellige organer hedder og gør.

Det er koldt, og det blæser, så flere elever bevæger sig eller tripper lidt og skutter sig. Nogle har svært ved at koncentrere sig og går lidt til og fra. Susanne kalder dem hen til bordet igen. Hun tager nu et kranium frem og viser det til eleverne, så de kan få en fornemmelse af rådyrets knoglestruktur inde under huden og musklerne.

Efter deres indledende foredrag og fremvisning inviterer Susanne og Johannes eleverne til at komme hen og røre ved dyrets organer. De fortæller, at det ikke gør noget, hvis man får lidt væske, slim eller blod på fingrene. Eleverne bruger noget tid på selv at gå på opdagelse og på at udfordre hinanden i, hvem der tør røre hvilke organer. Nogle fniser, andre væmmes lidt, mens andre igen er stille og ser situationen an. Men de virker alle sammen til at være fascinerede af det, der ligger lige der for øjnene af dem.

Børn kigger på dyr
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Susannes pædagogisk-didaktiske overvejelser

I det interview, jeg senere samme dag lavede med Susanne, snakkede vi både om, hvad hun gerne ville opnå med undervisningen og om, hvordan hun oplevede, at eleverne reagerede på at blive sanseligt præsenteret for det døde dyr og dets indmad. Hun kommer i den forbindelse med nogle refleksioner i forhold til den pædagogiske værdi af at bringe elevernes følelsesmæssige engagement i spil i undervisningen. Susanne fortæller om den dag, Johannes skød dyret. Den dag blev en pige ked af at se det døde dyr ligge på græsset ved den lokale spejderhytte:

Det var ikke, fordi hun sagde: ”Add!” eller havde en fornemmelse af, at hun syntes, det var ulækkert. Men lige pludselig gav hun sig til at græde, og jeg tror, det gik op for hende der, at dyret var dødt. Så snakkede vi med hende bagefter og fik hende beroliget. Hun var med igen i dag, og så tænkte jeg: ”Nå, hvordan går det lige?” Det var hende, der rakte hånden op allerflest gange og kunne huske mest, og hende der skulle hen og røre ved den.

Susanne fremhæver, at pigens forudgående forvirrede og triste følelser omkring det døde dyr formentlig har betinget hendes værdsættelse og læring positivt, hvilket viser sig i undervisningen på følgende måde:

Der var det det her med: ”Nååeeh…. Jamen, jeg kan huske, at det var det der med det luftrør. Og jeg skal også lige hen og mærke.” Så kunne hun ligesom være i det på en anden måde. Man skal have respekt for, når nogle børn siger; ”det kan jeg ikke” eller bliver skræmte. Vi skal ikke tvinge dem til konfrontationen, men man kan præsentere det på en sober og ordentlig måde og tage brodden lidt af det.

Susanne fremhæver også, at det er et generelt princip for hende at forsøge at  forankre elevernes læring i konkrete, sanselige oplevelser, så det, de lærer, sætter sig i kroppen og kan  huskes – også på sigt:

I stedet for at det bare er noget, vi sidder og læser i en bog, så bliver det noget, vi oplever med kroppen.

 

Afrunding

Susannes pædagogisk-didaktiske refleksioner spejles af forskning angående de lærings- og udviklingsmæssigt positive potentialer, der ligger i undervisningsformer, der bringer elevernes kroppe og sanser i spil på en autentisk måde i form af naturoplevelser. Som lektor ved DPU Theresa Schilhab har formuleret det:

I forskningslitteraturen er der generelt enighed om, at brugen af naturoplevelser har forskellige og positive effekter på elevers læring – både direkte (indholdsviden) og indirekte (bedre trivsel, øget motivation og naturtilknytning). (Schilhab 2021: 12)

Det er et didaktisk åbent spørgsmål, om man som lærer vil følge Susannes og Johannes’ eksempel og lære eleverne, at jagt og drab af dyr er en stort set entydigt positiv ting. Der ligger selvfølgelig en både implicit og eksplicit værdidom i deres præsentation af emnet for eleverne, og hvorvidt man som lærer vil vælge at følge denne normativitet eller anlægge et andet perspektiv, må forblive op til den enkelte.

At Susannes og Johannes’ undervisning lykkes med at fascinere og engagere eleverne, kan der dog ikke herske tvivl om. Hvad konsekvenserne for de enkelte elever bliver på sigt, kan kun tiden vise. Men at de fleste af dem formentlig kommer til at huske tilbage på dagen med det døde rådyrs indmad med en følelse af fascination og sanselig intensitet, forekommer som minimum meget sandsynligt (se Laugesen 2019; Nadelson & Jordan 2012).

Læs også artiklen ”Børn skal vide noget om elendighed” for mere inspiration til undervisning, der sætter elevernes sanser og følelser i spil i forbindelse med klimakrise, bæredygtighed og FN´s Verdensmål.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Martin Hauberg-Lund Laugesen, Postdoc og fokusområdeleder for bæredygtighed ved Center for Grundskoleforskning på Syddansk Universitet.


Laugesen, M. H.-L. (2021) ”Der er følelser i det”: Om bæredygtighedsundervisningens sanseligt-affektive dimension. I: Liv i skolen (4/2021), s. 64-73 (Link: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/der-er-f%C3%B8lelser-i-det-om-b%C3%A6redygtighedsundervisningens-sanseligt-)

Laugesen, M. H.-L. (2019). Towards a Dark Pedagogy in the Anthropocene. I: Lysgaard, J. A., Bengtsson, S. & Laugesen, M. H.-L.. Dark Pedagogy: Education, Horror & the Anthropocene. Palgrave

Nadelson, L.S. & Jordan, J.R. (2012). Student attitudes toward and recall of outside day: An environmental science field trip. I: The Journal of Educational Research (105:3), 220-231.

Schilhab, T. (2021). Pædagogisk indblik 10: Naturoplevelser i naturfagsundervisningen i grundskolen. Nationalt Center for Skoleforskning (DPU)


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.