Redskab

Find ideer til praksisnær undervisning i klima- og bæredygtighed

Den Grønne Rygrad giver dig viden og overblik over grønne, praksisnære undervisningsaktiviteter og -materialer, så du kan skabe mere sammenhængende og kvalificeret klima- og bæredygtighedsundervisning.

 

  Logo til FN´s verdensmål
  © verdensmål.org

  På Den Grønne Rygrads hjemmeside findes et overblik over relevante forløb og materialer til arbejdet med klima- og bæredygtighedsundervisning. Materialerne kan understøtte arbejdet med FN's Verdensmål.

  Materialer og aktiviteter er inddelt i følgende seks temaer: '

  • Energi
  • Fødevarer
  • Klima
  • Natur
  • Ressourcer
  • Sundhed

  Den Grønne Rygrad indgår desuden i udvalgte kommuner forpligtende kommunale samarbejder, der skal være med til at forankre den grønne dannelse i kommunerne. Alle kommuner har mulighed for at blive Grøn Rygrads-kommune, der er dog kun kapacitet til 20 kommuner i projektperioden frem til 2024.

   

  Den Grønne Rygrads hjemmeside

  Centralt i arbejdet med Den Grønne Rygrad står hjemmesiden dengronnerygrad.dk. På siden finder du blandt andet:

  © Den grønne rygrad
  • Materialebank til alle lærere med online klima- og bæredygtighedsmaterialer
  • Ressourcebank med blandt andet webinarer om projektbaseret klima- og bæredygtighedsundervisning, elevinddragelse og samarbejdet mellem eksterne læringsmiljøer og skoler
  • Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag
  • Udvalgte samarbejdskommuners grønne undervisningsaktører placeret på et kort og links til de grønne undervisningsaktiviteter

   

  Undervisningsmaterialer om klima og bæredygtighed

  Den Grønne Rygrad har udviklet en materialeplatform, hvor vi har samlet og kategoriseret en lang række klima- og bæredygtighedsmaterialer inden for temaer, klassetrin og nøgleord.

  Materialerne er udviklet af forskellige aktører og er alle frit tilgængelige på nettet.

  Du finder materialebanken her (dengronnerygrad.dk).

   

  Det didaktiske grundlag

  Med Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag ønsker vi at inspirere til at styrke projektbaseret læring, der kobler formel og uformel undervisning. Det didaktiske grundlag peger blandt andet på udvikling af elevernes grønne proceskompetencer og den praksisnære og løsningsorienterede undervisning som ramme for en bæredygtighedsundervisning, der kan udvikle handlekraft, gå-på-mod og innovative kompetencer. Færdigheder, som omstillingen til et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund kalder på. 

   

  Den Grønne Rygrad understøtter progression

  Overlevering mellem indskoling, mellemtrin og udskoling er vigtig, hvis der skal sikres en sammenhængende grøn tråd gennem elevernes skolegang. Derfor lægger Den Grønne Rygrad stor vægt på at understøtte progression i STEM-fagene - med særligt fokus på klima- og bæredygtighedstemaer.

  Kreditering

  Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver. Den Grønne Rygrad samarbejder i perioden 2019-2024 med 20 danske kommuner.

  Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden.

  Siden er opdateret 24. januar 2023 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.