Eksempel fra praksis

Vi skaber fundamenter, som børnene kan vokse videre fra

Kom med indenfor i den integrerede institution Mosen i Gladsaxe Kommune og læs om, hvordan FN's Verdensmål er blevet en integreret del af hverdagen for børn og personale. 

Logo til FN´s verdensmål
© verdensmål.org

I den integrerede institution Mosen i Gladsaxe Kommune er verdensmålene en integreret del af hverdagen. Det er sket uden de store omvæltninger, fordi det giver mening for personalet. Og det skyldes især, at lederen sammen med kommunen har kunnet tydeliggøre sammenhængen mellem verdensmål og indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan.

Institutionen Mosen ligger som en oase i udkanten af højhusbebyggelsen Høje Gladsaxe. Institutionen er nabo til græsklædte bakker og en lille skov. Og så er der knyttet et ’minilandbrug’ til Mosen med både grise, får, kaniner, heste og egen dyrepasser.
En noget nær perfekt beliggenhed for en institution, der i nogle år har arbejdet aktivt med at gøre naturen til en mere nærværende del af hverdagen for børnene og samtidig bringe FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i spil.

Og de grønne omgivelser er da en fordel, erkender institutionens leder Sara Skovrup Thomsen, der dagligt glæder sig over udsigten til legepladsen og markerne bagved. Men hun understreger samtidig, at de ikke er en forudsætning. Derimod er det vigtigt, at arbejdet giver mening for medarbejderne.

 

”Det er noget med at gøre det relevant i forhold til det, vi allerede står på, og sige: Det her er faktisk ikke noget nyt, men det er et andet perspektiv og et fælles sprog, som i virkeligheden bare understøtter det eksisterende, og derfor er det jo ikke superkompliceret”.

 

Sara tilføjer, at det også har haft betydning, at der i Gladsaxe Kommune generelt er fokus på både verdensmål og den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Oversættelsen lykkes

Både den styrkede pædagogiske læreplan og verdensmålene er noget, der har høj prioritet og stort fokus i Gladsaxe Kommune, og det er med til at kvalificere arbejdet, mener leder af Mosen, Sara Skovrup Thomsen.

”Det, som jeg oplever, lykkes i Gladsaxe Kommune mere end, hvad jeg har været vant til, er ”oversættelsen” ned gennem systemet. Fra politikerne til områdelederne og videre til medarbejderne og børnene,” siger hun og forklarer:

”Jeg lykkes først, hvis min leder har oversat for mig, så jeg kan se det for mig og sige: Nåh, det er det, det betyder, okay så skal jeg give det videre til mit personale på en måde, som giver mening for dem.”

 

Ikke noget nyt

Ligesom personalet næppe dagligt er bevidste om lige netop hvilke verdensmål, der er på spil i en given aktivitet, er det heller ikke sådan, at børnene har styr på alle verdensmålene, når de forlader institutionen, påpeger Sara Skovrup Thomsen.

”De har med garanti ligesom alle andre børn og unge i Gladsaxes dagtilbud og skoler set cirklen med farverne – den er alle steder. ”Men..., ” siger hun og klapper let på forsiden af et slidt eksemplar af den styrkede pædagogiske læreplan, som hun har liggende foran sig. Så fortsætter hun:

”Ligesom den her er blevet noget, som bor i vores tasker, og vi som ledelse har med os alle steder, så er verdensmålene også en del af den måde, vi taler om vores arbejde på.”

De er også skrevet ind i Mosens strategiske aftale med forvaltningen, fortæller hun.

Fx under sundhed og trivsel. Det er jo superaktuelt i en daginstitution, og her hos os taler vi meget om børns trivsel og lige muligheder for at lykkes og om børn i udsatte positioner. Det er også noget, man er meget optaget af i den styrkede pædagogiske læreplan, så det har føltes meget naturligt at flette verdensmålene ind uden at gøre en masse ekstraordinært ud af det. Men det er også dejligt at kunne sige: Nå, det med lige muligheder for at lykkes ’bor’ i det her verdensmål,” siger Sara Skovrup Thomsen, der er meget optaget af, at arbejdet med verdensmålene ikke opleves som en byrde.

”Jeg siger fx aldrig: Hør her, nu skal vi arbejde med de her verdensmål”. I stedet siger jeg: Vi er vilde med natur, så skal vi ikke søge det der grønne flag – det taler jo også fint ind i det med verdensmålene omkring natur og bæredygtighed”, og det er medarbejderne så med på,” siger hun.

 

Det handler om dannelse

Konkret er der mange aktiviteter, som kan knyttes sammen med verdensmålene – og formentlig vil kunne det i alle institutioner, også selvom man har knap så ideelle omgivelser, som de har i Mosen, mener Sara Skovrup Thomsen.

Hun nævner affaldsindsamling og -sortering, ”der handler om genbrug og bæredygtighed”, forskellige former for leg med vand, der knytter an til flere af verdensmålene, og det daglige måltid sund mad, som børnene indtager.

”Børnene får noget fantastisk mad her. Det gjorde de også før, men nu kan vi sige, at det understøtter verdensmålene – at sikre, at alle børn får ernæringsrigtig kost osv.”

Sara Skovrup Sørensen har endnu ikke oplevet, at forældre har været imod, at institutionen arbejder med bæredygtighed eller verdensmål.

”Men det har også noget at gøre med, hvilke dialoger vi har med børnene. Og det er ikke en rigtig og forkert-dialog, hvor vi siger, at ”det skal man spise, og det må man ikke, og det skal man” osv. Vi har fx haft et projekt, hvor de store børn skulle samle affald og lave det om til kunst.

Vi er optagede af, hvad børnene er optagede af, og de var optagede af at lave det om til kunst,” siger Sara Skovrup Sørensen, der derfor mener, man sagtens kan arbejde med verdensmålene uden at have løftede pegefingre:

”Meget af det, vi gør, handler om dannelse, og det er ikke at lære børnene, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det er mere at hjælpe børnene til at være nysgerrige og tage stilling til ting og kunne have dialoger. Helst skal børnene bare kunne være borgere i en verden, som er fuld af forandring, og hvor det, der er rigtigt i dag, ikke nødvendigvis er det i morgen. Så vi øver os i at være filosofiske med børnene, og vi skaber fundamenter, som børnene kan vokse videre fra.”

 

Læs mere

Gladsaxe Kommune har FN's Verdensmål som en del af deres strategi. Læs om Gladsaxestrategien på kommunens hjemmeside.

Se også Børnehuset Mosens hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.