Artikel

Risikotest for ordblindhed – et testredskab til tidlig opsporing

Find information og læs om, hvordan I kan bruge resultater fra risikotesten til at igangsætte en tidlig indsats for elever, der er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). 

Hvem skal gennemføre risikotesten?

Det er obligatorisk, at elever med tegn på specifikke læsevanskeligheder tilbydes at gennemføre Risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse. Elever med forældre, der er ordblinde, skal også tilbydes testen med mindre, at skolen i samråd med forældrene vurderer, at det ikke er nødvendigt.

På skolen har I en central rolle i at hjælpe elever med at udvikle deres læse- og skrivefærdigheder. Det indebærer blandt andet læring i at afkode det skrevne ord, og det er der nogle elever, der har særligt svært ved. Risikotest for ordblindhed skal bidrage til tidligt at opspore de elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Det er vigtigt, at der allerede gøres en indsats for at opspore eleverne i indskolingen, da en stærk tidlig indsats kan være med til at forebygge og reducere de vanskeligheder, eleven kan få senere i livet.

 

Tidlig målrettet indsats

De elever, der identificeres i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder skal have særlig støtte og opmærksomhed omkring deres læseudvikling. Hvis ikke der sættes tidligt ind med en målrettet indsats, vil eleverne, senere i deres skolegang, have svært ved at opnå forståelse for hele tekster og desuden være udfordret ved skriftlig fremstilling. Det kan derfor få stor negativ betydning for eleverne i mange af skolens fag.

Det er veldokumenteret, at de omtalte elever har stor gavn af en systematisk undervisning i opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver. Det er særligt effektivt, hvis der tidligt arbejdes direkte, varieret og intensivt med bogstaver og deres lyde i forskellige ord. Husk altid at lade undervisningen tage udgangspunkt i elevens niveau, så de har de bedste muligheder for at øve sig ud fra egne forudsætninger.

 

Vejledning til Risikotest for ordblindhed

I vejledningen til Risikotest for ordblindhed kan du finde en række anbefalinger om, hvordan testen kan gennemføres fra slutningen af børnehaveklassen til slutningen af 1. klasse. I vejledningen er der også anbefalinger om supplerende information, test og iagttagelser og om undervisning af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder.

Vejledningen indeholder også baggrundsviden om bl.a. afkodnings- og andre typer læsevanskeligheder.

Find vejledning og mere information om Risikotest for ordblindhed på Børne- og Undervisningsministeriets side: Risikotest for ordblindhed | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.