Redskab

Om skoleudviklingssamtaler

I vejledningen om skoleudviklingssamtaler kan skoler og kommuner få information om de lovgivningsmæssige krav og hente inspiration til at tilrettelægge arbejdet med skoleudviklingssamtaler.

Skoleudviklingssamtalerne er et vigtigt element i jeres lokale praksis for løbende og systematisk evaluering og dialogbaseret understøttelse af skolens udviklings- og indsatsområder. En god lokal evalueringspraksis er en forudsætning for at styrke elevernes faglige udvikling, læring og trivsel, så alle elever får det bedste ud af deres skolegang.

 

Vejledning og skoleudviklingssamtaler

I vejledning vedrørende skoleudviklingssamtaler kan I læse mere om formål med skoleudviklingssamtaler, de formelle rammer for skoleudviklingssamtaler og desuden hente inspiration fra lokal praksis i kommunerne.

Vejledningsmaterialet giver inspiration til, hvordan I kan skabe fælles viden, refleksion og forståelse af skolens styrker, udfordringer, udviklingsområder, og derved skabe et godt grundlag for jeres samarbejde om at styrke den pædagogiske udvikling.

I vejledningsmaterialet kan I hente inspiration til de overvejelser, I som skoler og kommuner kan gøre jer og eksempler i forhold til arbejdet med:

  • Rammer for tilrettelæggelsen af skoleudviklingssamtaler
  • Tematisk fokus samt data og viden som afsæt for skoleudviklingssamtaler
  • Dialog før og efter skoleudviklingssamtalen for flere perspektiver i den fælles udvikling
  • Opfølgning på skoleudviklingssamtaler

 

Vi vil gerne høre fra dig

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opdaterer løbende inspirationskataloget i vejledningen. Hvis I har konkrete ideer til indhold, eller til hvordan vejledningsmaterialet kan blive bedre, hører vi meget gerne fra jer.

I kan skrive til kvalitetstilsynet@stukuvm.dk

 

Læs mere om skoleudviklingssamtaler på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.