Artikel

Frivillige adaptive test

En række adaptive test er frivillige at bruge til og med skoleåret 2025/26. Læs mere om de frivillige, adaptive test og om, hvornår testene kan bruges.

Skoler kan anvende en række adaptive test i udvalgte fag fra Børne- og Undervisningsministeriet. De kan benyttes til og med skoleåret 2025/26, hvorefter de bliver erstattet af nogle nye frivillige test. Testene er frivillige at anvende og har til formål at understøtte jeres faglige og pædagogiske arbejde.

 

Fag og klassetrin

De frivillige test udgøres af de tidligere adaptive nationale test i engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog.

Testene er målrettet følgende fag og klassetrin:

  4. klasse 5. klasse 7. klasse 8. klasse
Engelsk X   X  
Dansk som andet-sprog   X X  
Biologi       X
Fysik/kemi       X
Geografi       X

 

Du kan finde mere information og vejledning om de frivillige adaptive test på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Frivillige, adaptive test | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.