Artikel

Folkeskolens Nationale Overgangstest

Formålet med overgangstestene er, at elever, lærere, vejledere og skoleledelser får erfaringer med at gennemføre og følge op på lineære test i dansk (læsning) og matematik. 

Den viden, du som lærer opnår om eleverne og klassen gennem Folkeskolens Nationale Overgangstest, kan – sammen med den øvrige faglige viden, du har om eleverne og på baggrund af dine refleksioner over resultaterne – bruges til at planlægge fx mindre undervisningsforløb, opgaver mv. i den daglige undervisning.

Resultaterne fra Folkeskolens Nationale Overgangstest giver således et generelt indblik i, om der er særlige områder, der kan arbejdes videre med. Resultaterne fra testene kan ikke stå alene. Testene er et supplement til anden evaluering, du anvender som led i undervisningen.

 

Vejledning og information

Du kan finde vejledninger og mere information om regler, faglig anvendelse af testresultaterne, dialogen med eleven om resultatet m.v. vedrørende Folkeskolens Nationale Overgangstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her: Folkeskolens Nationale Overgangstest | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Før testen kan du og dine elever arbejde med en demotest i undervisningen. Demotestene indeholder få eksempler på typiske opgaver, som eleverne kan møde i Folkeskolens Nationale Overgangstest. Formålet er at give dine elever mulighed for at få erfaring og fortrolighed med de opgavetyper, som de kan møde i testene. Find demotestene og vejledninger til demotestene på testogprøver.dk.

Du kan også finde vejledninger til demotestene på uvm.dk.

 

Tre videovejledninger 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Anne Krab er læringskonsulent og her giver hun vigtige pointer om gennemførsel af Folkeskolens Nationale Overgangstest.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Anne fortæller om særlige vilkår og fritagelse.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Anne Krab fortæller hvordan man følger op på Folkeskolens Nationale Overgangstest.
Folkeskolens Nationale Færdighedstest

I skoleåret 2026/27 indføres Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som skal erstatte de tidligere nationale test og de nuværende Folkeskolens Nationale Overgangstest.

For Folkeskolens Nationale Færdighedstest gælder bl.a., at:

  • Testene skal være pædagogisk anvendelige og gennemskuelige for elever, forældre og lærere.
  • Testene bygger på et lineært princip, hvor elever på samme klassetrin får samme opgaver.
  • Testene skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret, så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.
  • Der skal testes i læsning og matematiske færdigheder.

Ud over de nye færdighedstest skal der udvikles en række nye frivillige test, som stilles til rådighed for skolerne.

Børne- og undervisningsministeren har nedsat en ekspertgruppe, som skal give faglige anbefalinger til rammerne for Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Du kan læse mere om ekspertgruppen og de fremtidige Folkeskolens Nationale Færdighedstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Folkeskolens Nationale Færdighedstest | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.