Redskab

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske gør det simpelt at rammesætte feedback, så den er forståelig for eleverne. Med redskabet og et overskueligt kopiark får eleven to roser og et forbedringspunkt.

To stjerner og et ønske er en feedbackmodel, der fokuserer på to elementer, der er gode, og som du gerne vil se mere af (to stjerner), og ét element, der kan forbedres eller mangler (et ønske).

Redskabet er relevant for:

 • Elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen i alle fag

Feedbackformer:

 • Feedback fra lærer
 • Elev-til-elevfeedback
 • Selvevaluering

Hvad er To stjerner og et ønske?

Prøv også

Evalueringsspillet,
der kan varieres og tilpasses til din undervisning

 

Feedbacken kan fremgå af et lille skema (se kopiarket), hvor de to stjerner og ønsket indskrives.

To stjerner og et ønske vil ofte være relevant at benytte i forbindelse med feedback til specifikke mundtlige og skriftlige elevprodukter, men kan også benyttes, hvis eleven for eksempel skal have feedback på sin arbejdsindsats, opfindsomhed eller andet.

 

Enkelt og fleksibelt

Du kan anvende værktøjet til at rammesætte den feedback, eleven skal modtage – enten fra dig, fra deres klassekammerater, eller når de skal evaluere eget arbejde. Fordelen ved værktøjet er, at det danner en simpel og formativ ramme om feedback, som er nem at forstå, også for de yngste elever.

 

Handlingsanvisende og anerkendende

To stjerner og et ønske indebærer en anerkendelse af det, eleven har gjort godt og skal fortsætte med, og kan bidrage positivt til elevens faglige selvtillid og viden om, hvad der fungerer godt. Samtidig indebærer værktøjet et ønske til, hvordan elevens arbejde potentielt kan blive bedre.

Du kan med fordel formulere ønsket handlingsanvisende og konkret, så eleven forstår, hvordan det næste skridt kan se ud. Se to eksempler nedenfor.

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


Stjerne
Du har været opmærksom på at sætte korrekte kommaer og punktummer. Du har sat kommaer omkring indskudte sætninger. Bliv ved med det!

Stjerne
Du er også god til at sætte kommaer mellem sætninger, som har både udsagnsled (O) og grundled (X).

Ønske
Lad os sammen øve os i at sætte kommaer, hvor som og der kan skiftes ud med hinanden. Vi starter med at læse side 42 i grundbogen en ekstra gang.

---

Stjerne
Du har været meget aktiv i timerne i denne måned. Jeg har lagt mærke til at du har lyttet opmærksomt og deltaget engageret i klassens diskussioner

Stjerne
Du har været god til at hjælpe din sidekammerat, når han er gået i stå med en opgave.

Ønske 
Du bliver nogle gange så ivrig, at du glemmer at række hånden op, før du taler. Vi skal huske at give plads til hinanden, så alle kan lide at være i klassen :)

 


Det er en god idé, at du forklarer formålet med undervisningen/opgaven, samt hvilke dele der er i opgaven, og hvad det er vigtigt, at eleven har fokus på i opgaveløsningen. Det bidrager til, at To stjerner og et ønske kan udfyldes med udgangspunkt i formålet, og at din feedback til eleven kan blive præcis. Samtidig hjælper det eleven til at reflektere over egen udvikling i relation til undervisningens formål.


Det er vigtigt, at feedbacken gives og modtages i et trygt rum. Hensigten med værktøjet er, at eleven føler sig anerkendt og støttet. Dette er vigtigt, både når eleven skal tage imod feedback fra sine klassekammerater og fra dig, og for at kunne være ærlig i sin selvevaluering.


Mens To stjerner og et ønske er et godt og simpelt værktøj til at strukturere og sætte en tydelig ramme om feedback, kan værktøjet ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis. Det er derfor vigtigt, at du som lærer tænker over, hvilke andre formative elementer, som også har fokus på at understøtte elevens udvikling, som værktøjet kan spille sammen med.


Det er vigtigt, at du fastholder og bruger den viden, du opnår med To stjerner og et ønske, i den videre undervisning af eleven.


Sådan bruger du To stjerner og et ønske

 

 1. Start med at formidle og diskutere undervisningens formål og mål med eleverne, så feedbacken i To stjerner og et ønske kan tage udgangspunkt i dette.
   
 2. Overvej, om du ønsker at anvende værktøjet til at rammesætte din egen feedback, elev-til-elevfeedback eller selvevaluering. Det er en vigtig overvejelse, når du præsenterer værktøjet for eleverne, da du i præsentationen kan tydeliggøre, om eleverne for eksempel skal hjælpe hinanden i par eller grupper, eller i højere grad have et ærligt og nysgerrigt blik på sig selv.
   
 3. Undervis eleverne i To stjerner og et ønske. Det kan være en god idé at præsentere eksempler på To stjerner og et ønske, der er relevante for de opsatte mål.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.