Redskab

Exit-tickets

Exit-tickets er et redskab, hvor du i slutningen af en time får elevernes svar på et spørgsmål, du selv har formuleret. Exit tickets kan bruges formativt i din undervisning.   

Med Exit-tickets får du indblik i elevernes udbytte af undervisningen, så du kan tilrettelægge din undervisning efter det. Desuden kan Exit-tickets vise en progression, der kan bruges til formativ evaluering.

Redskabet er relevant for:

 • Elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen i alle fag

Feedbackformer:

 • Selvevaluering
 • Feedback fra lærer

Hvad er Exit-tickets?

Prøv også

Feedbackkort,
der hjælper eleverne med at give struktureret feedback til hinanden. 

 

Exit-ticket er en seddel, som eleverne udfylder, når du afslutter en time, og eleverne forlader klasselokalet. Du kan f.eks. bede eleverne om at skrive, hvad de har lært i løbet af timen, hvad de undrer sig over, eller hvad de håber at lære mere om i den kommende time. Du kan også vælge at lade eleverne udfylde sedlen i begyndelsen af timen (Entry-ticket).

 

Hvad kan Exit-tickets?

Exit-tickets kan få eleverne til at reflektere over f.eks. deres læringsudbytte, deltagelse, næste skridt i deres udvikling og eventuelle udfordringer. Ud over dette kan værktøjet give dig viden om elevernes niveau og udvikling, der kan bruges formativt. Det er vigtigt, at du som lærer anvender elevernes Exit-tickets systematisk, så eleverne oplever, at deres Exit-tickets bringes i spil og anvendes som et udgangspunkt for at udvikle undervisningen, alt efter hvor eleverne oplever udfordringer og viser interesse.

 

Brug Exit-tickets systematisk

Ved at gemme hver enkelt elevs Exit-tickets kan du over tid få indblik i elevens progression og læringsprocesser. Dette indblik kan du bruge til at give eleven formativ feedback og til at tilrettelægge både din og elevens fremtidige indsats og fokuspunkter.

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


Værktøjet forudsætter en vis grad af skriftlighed og kan derfor udfordre elever i indskolingen. Elever, der ikke kan skrive, kan tegne smiley’er eller notere et tal fra 1-5, alt efter hvor meget af undervisningen de har forstået.


Mens Exit-tickets er gode til at få et overordnet indblik i elevernes udbytte af din undervisning, kan værktøjet ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis. Det er derfor vigtigt, at du tænker over, hvilke andre formative elementer værktøjet kan spille sammen med.


Det er vigtigt, at den viden, du opnår med elevernes Exit-tickets, fastholdes og bruges i den videre undervisning af eleverne.

Ved at gemme hver enkelt elevs Exit-tickets kan du over tid få indblik i elevens progression. Dette indblik kan du bruge til at give eleven formativ feedback og til at tilrettelægge både din og elevens fremtidige indsats og fokuspunkter.


 

Sådan bruger du Exit-tickets

 

 1. Overvej, hvilken viden du ønsker at få ud af elevernes Exit-tickets. Du kan f.eks. bede eleverne notere, hvad de har lært, hvad de undrer sig over, eller hvad de er nysgerrige efter at lære næste gang. Du kan også bede dem skrive, hvad de har lært om et specifikt emne eller begreb, I har gennemgået, f.eks. ”fotosyntese”.
   
 2. Giv eleverne en seddel hver i slutningen af timen og bed dem notere.
   
 3. Indsaml sedlerne, f.eks. i en ”postkasse”, der står fast ved klasselokalets udgang.
   
 4. Alternativt kan du skrive på tavlen, hvad du ønsker, at eleverne skal notere, og bede eleverne sende deres svar til dig digitalt.
   
 5. Læs sedlerne og dan dig et overblik, som du kan benytte til at tilrettelægge den videre undervisning.
   
 6. Gem sedlerne, så du kan følge med i elevernes progression og læringsprocesser. Dette kan du f.eks. bruge, når du skal give eleverne formativ feedback.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.