Redskab

Evaluerende lærer-elev-samtale

Den evaluerende lærer-elev-samtale er både en undervisningsform og et evalueringsværktøj. Samtalen foregår foran klassen og gør både dig og eleven klogere på elevens forståelse.

Det er vigtigt, at Den evaluerende lærer-elev-samtale foregår i et trygt rum. Hensigten med værktøjet er, at eleven føler sig anerkendt og hjulpet i sin videre læring, og at samtalen ikke handler om, hvordan eleven præsterer.

Redskabet er relevant for:

 • Elever på mellemtrinnet og i udskolingen i forbindelse med mundtlige faglige diskussioner

Feedbackformer:

 • Mundtlig feedback fra lærer
 • Elev-til-elevfeedback
 • Selvevaluering

Hvad er Evaluerende lærer-elev-samtale?

Prøv også 

To stjerner og et ønske,
der gør det enkelt at give anerkendende feedback.  

Den evaluerende lærer-elev-samtale består af en dialog mellem dig som lærer og en elev. Samtalen er både en undervisningsform og et evalueringsværktøj.

Som lærer stiller du åbne spørgsmål til eleven om et fagligt emne fra undervisningen, mens resten af klassen lytter og noterer væsentlige pointer. Efter fem minutters dialog med den pågældende elev har hele klassen en samtale om dels det faglige indhold, dels måden som du og eleven talte sammen.

 

Fælles faglige refleksionsrum

Målet med værktøjet er at skabe fælles faglige refleksionsrum mellem lærer og elev og mellem lærer og klasse. Derudover bliver både du som lærer og eleven klogere på elevens forståelse af emnet, hvilket kan lede til refleksion blandt begge parter og blandt klassens øvrige elever. Du kan bruge samtalen til efterfølgende at planlægge undervisningen, ud fra hvad samtalen har vist, at der er behov for at lægge fokus på.

 

Feedback fra klassekammerater

Efter samtalen får eleven feedback fra sine klassekammerater. Klassekammeraterne kan både kommentere på elevens faglige svar, og de kan bidrage med yderligere refleksioner om det faglige emne. Afslutningsvis giver du som lærer eleven mundtlig feedback. Den evaluerende lærer-elev-samtale kan dermed både bruges som grundlag for selvevaluering, elev-til-elevfeedback og lærerfeedback

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


Det er vigtigt, at Den evaluerende lærer-elev-samtale foregår i et trygt rum. Hensigten med værktøjet er, at eleven føler sig anerkendt og hjulpet i sin læring. Dette er vigtigt, både når eleven skal samtale med dig og tage imod feedback fra sine klassekammerater og fra dig som lærer, og for at kunne være ærlig i sin selvrefleksion.


Den evaluerende lærer-elev-samtale kan ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis. Det er derfor vigtigt, at du som lærer overvejer andre formative elementer med fokus på at understøtte elevens udvikling, som værktøjet kan spille sammen med.


Det er vigtigt, at du fastholder og bruger den viden, du opnår med Den evaluerende lærer-elev-samtale, i din videre undervisning af eleven og klassen.


Sådan gennemfører du Evaluerende lærer-elev-samtale

 

 1. Vælg et emne fra undervisningen, som samtalen skal dreje sig om. Det kan med fordel være et emne, som eleverne er godt inde i og viser interesse for. Forbered åbne spørgsmål til det faglige stof, som du kan stille under samtalen. Forbered, hvilke faglige pointer der skal berøres i samtalen, så den også kan fungere som en opsummering på det gennemgåede stof.
   
 2. Vælg en eller flere elever, som samtalen skal foregå med. Overvej nøje, hvilke elever der vil komme udbytterigt ud af at deltage i samtalen og afklar med de udvalgte elever, om de har mod på at deltage. Det kan være en god idé at starte med at gennemføre samtalen med flere elever på samme tid, så de kan blive trygge med samtaleformen.
   
 3. Undervisningens formål og mål formidles til og diskuteres med eleverne. Den evaluerende lærer-elev-samtale gennemføres med udgangspunkt i dette.
   
 4. Undervis eleverne i Den evaluerende lærer-elev-samtale. Du kan eventuelt starte med at gennemføre Den evaluerende lærer-elev-samtale mellem dig og klassen i plenum, så eleverne lærer formatet at kende, inden en enkelt elev deltager.
   
 5. Gennemfør Den evaluerende lærer-elev-samtale med eleven i cirka fem minutter. Stil åbne spørgsmål til det faglige stof.
   
 6. Åbn efter samtalen op for dialog om samtalen med resten af klassen. Invitér eleverne til at forholde sig til både det faglige stof og den gennemførte samtale.
   
 7. Giv afslutningsvis eleven mundtlig feedback på samtalen, hvor du fortæller om, hvad der fungerede godt, og hvad eleven kan øve sig på. Dette kan med fordel foregå i plenum foran klassen, så de øvrige elever også kan drage nytte af den feedback, du giver.

 

Kreditering

Den evaluerende lærer-elev-samtale er udviklet af Torben Spanget Christensen som led i ph.d.-projektet ”Integreret evaluering – en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elev-samtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning”. Den evaluerende lærer-elev-samtale er desuden videreudviklet og forsket i som led i projektet Assist-ME (Dolin et al., 2018).

 

Find flere redskaber til formativ evaluering

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.