Redskab

Det grønne ark

Det grønne ark systematiserer feedback til forløb med afleveringer, for eksempel skriftlige opgaver eller kreative produkter.

Her arbejder du i feedbackloops, som bidrager til, at eleverne kan fastholde og bruge feedbacken aktivt i deres videre opgaveløsning.

Redskabet er relevant for:

 • Elever i udskolingen i alle fag, hvor der arbejdes med forløb med afleveringer som f.eks. skriftlige opgaver, kreative produkter eller genafleveringer

Feedbackformer:

 • Skriftlig feedback fra lærer
 • Selvevaluering

Hvad er Det grønne ark?

Prøv også 

To stjerner og et ønske,
der er en enkel måde at give anerkendende feedback på

Det grønne ark har to funktioner. Dels er det et tilbagemeldingsværktøj, og dels er det et værktøj til, at eleverne kan skriftliggøre, hvordan de vil arbejde videre med den feedback, de modtager fra dig. Dette foregår i såkaldte feedbackloops.

Det grønne ark består af et skema med tre søjler:

 1. Din feedback: I søjle 1 skriver du din feedback til en elev eller elevgruppe på en skriftlig opgave.
 2. Elevens reaktion: I søjle 2 skriver eleven/gruppen, hvordan de tager imod og forstår din feedback.
 3. Elevens aktion: I søjle 3 reflekterer eleven/gruppen over, hvordan de har brugt din feedback i deres videre arbejde med opgaven.

 

Handlingsrettet feedback

Hensigten med Det grønne ark er, at du med udgangspunkt i nogle kriterier eller mål giver eleven feedback for at eleven kan komme tættere på målene for opgaven.

Elevens reaktion på feedbacken gør det muligt for dig at se, hvilke dele af feedbacken eleven forstår og tager til sig, og hvilke dele af feedbacken som er sværere for eleven at modtage. Det hjælper dig til at gøre feedbacken så handlingsrettet som muligt. Derudover kan det hjælpe dig til at tilpasse din feedback til eleven videre frem. Det grønne ark inviterer også eleven til at se sin udvikling gennem flere delopgaver.

 

En mere simpel version af Det grønne ark

Det grønne ark kan bruges med hhv. to eller tre søjler. Arket med tre søjler kræver et vist refleksionsniveau af eleven. Såfremt du vurderer, at det er for vanskeligt for dine elever at skelne mellem søjle 2 (hvor eleven skal reagere på feedbacken) og søjle 3 (hvor eleven skal agere på feedbacken), kan du nøjes med at anvende én søjle, som eleven skal udfylde. Her kan eleven forholde sig til, hvordan de har brugt din feedback i deres videre arbejde med opgaven.

Hent Det grønne ark med to eller tre søjler øverst på siden. 

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


Værktøjet er velegnet til at lave formativ evaluering på en serie af relaterede skriftlige opgaver eller andre typer afleveringer med samme mål eller genafleveringer af den samme opgave.

På den måde kan eleven bruge feedback til den ene opgave til at forbedre den næste. Dette bidrager med et fokus på læring i det lange perspektiv.


Det er en god idé, at du forklarer formålet med forløbet, samt hvad det er vigtigt, at eleven har fokus på i opgaveløsningen, når forløbet igangsættes.

Dette bidrager til, at din feedback til elevens opgave kan være konkret, ligesom det hjælper eleven til at reflektere over egen udvikling i relation til målet.


Mens Det grønne ark er en god måde at organisere skriftlig feedback på, kan værktøjet ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis.

Det er derfor vigtigt, at du tænker over, hvilke andre formative elementer, som også har fokus på at understøtte elevens udvikling, som værktøjet kan spille sammen med.


Det er vigtigt, at du fastholder og bruger den viden, du opnår med Det grønne ark, i din videre undervisning af eleven.

 


Sådan bruger du Det grønne ark

 1. Fortæl om forløbets formål og mål og diskuter det med eleverne, så din feedback på Det grønne ark kan tage udgangspunkt i det, I har talt om.
   
 2. Undervis eleverne i brugen af Det grønne ark. Det kan være en god idé at gennemgå konkrete eksempler på, hvordan eleverne kan udfylde Det grønne ark med udgangspunkt i de mål, I har formuleret.
   
 3. Eleven afleverer sin første aflevering, og du giver skriftlig feedback i Det grønne arks søjle 1 og deler denne med eleven.
   
 4. Eleven modtager din feedback, noterer sin forståelse af feedbacken i søjle 2 og deler denne med dig. Dette kan gøres mundtligt eller skriftligt.
   
 5. Eleven færdiggør anden aflevering og noterer i søjle 3, hvordan din feedback til første aflevering har bidraget til den anden aflevering. Eleven kan aflevere Det grønne ark sammen med sin anden aflevering.
   
 6. Hvis du bruger den mere simple version af arket med to søjler, springer du trin 4 og 5 over. Eleven noterer sin brug af din feedback i søjle 2 og afleverer Det grønne ark sammen med sin anden aflevering.
   
 7. Brugen af Det grønne ark kan fortsætte, indtil forløbet afsluttes.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.