Artikel

Tre gode grunde til at evaluere formativt

Du gør det måske allerede, men du kan gøre det endnu mere – og mere systematisk. Her er tre vigtige grunde til at arbejde med formativ evaluering.

 

1. Formativ evaluering kan styrke elevernes udvikling

Formativ evaluering kan gribes an på mange forskellige måder, men fælles for arbejdet er, at du ved at gå formativt til værks kan tydeliggøre vejen mod målet for eleverne og dermed styrke deres udvikling.

Når du giver formativ feedback, kan du også hjælpe eleverne til at få øje på, at de rykker sig, og det kan give dem selvtillid og lyst til at lære. Formativ evaluering har derfor vist sig at være godt for både elevernes læring og trivsel.

 

2. Formativ evaluering kan give mindre fokus på præstation og mere på læring

  • Formativ evaluering flytter fokus væk fra målbare præstationer og evaluering af læring
  • Formativ evaluering arbejder med elevernes næste skridt for læring

Når der er mindre fokus på at få en bestemt karakter eller bedømmelse, og fokus i stedet er på elevernes næste skridt for læring, så understøtter du en læringssituation, hvor det er okay at fejle. Derfor kan en formativ evalueringskultur bidrage til en mere tillidsfuld relation mellem lærere og elever.

Du kan opleve, at eleverne får mere lyst til at være åbne omkring deres tvivl og det, de har svært ved. Og en evalueringskultur, hvor der er plads til at begå fejl og øve sig, kan have en positiv betydning for elevernes læring og trivsel.

 

3. Formativ evaluering kan bidrage med et helhedsorienteret syn på elevernes potentialer

Med en formativ tilgang til evaluering har du ikke kun mulighed for at vurdere elevernes faglige udvikling, men også for at kaste lys over for eksempel deres:

  • Kreativitet
  • Selvstændighed
  • Sociale kompetencer
  • Engagement i undervisningen

Eleverne kan få en bedre forståelse for, hvordan de kan bruge og udvikle deres styrker og svagheder. Dermed kan formativ evaluering bidrage med et mere helhedsorienteret syn på eleverne og deres potentialer, som du også kan bruge til at tilpasse din undervisning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.