Redskab

Trivselsmåling – information og vejledning

Trivselsmålingen: Information og vejledning til lærere, ledelse og bestyrelse på de gymnasiale institutioner finder du både vigtige informationer om trivselsmålingen og vejledning til arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter gennemførelsen af målingen.