Kompetenceudvikling

Specialiseringsmodul

Få mere viden om mobning og støtte til at øge opmærksomhed og indsats vedrørende mobning på jeres uddannelsessted.

Læringssmaterialet kan anvendes af undervisere og ledere på alle ungdomsuddannelser. Materialet bør hele tilpasses, når de lokale indsatser tilrettelægges, gennemføres og evalueres. Materialet er således tænkt som en inspiration til en lokalt tilpasset didaktik. 

Specialiseringsmodulet består af:

Tre animationsvideoer med temaer fra kerneteksten

Tre fagvideoer med en introduktion til fire pointer om mobning uddybet i kerneteksten 

En kernetekst: 'Mobning på ungdomsuddannelser'

En case med fire tilhørende øvelser målrettet undervisere og ledere

Animationsvideoer

© Dupondi Studio - studio@dupondi.dk
© Dupondi Studio - studio@dupondi.dk
© Produceret af: Dupondi Studio - studio@dupondi.dk

Fagvideoer

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

Kreditering

Modulet indgår i det samlede materiale "Læringsmateriale om trivsel og mobning", der er udarbejdet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.