Artikel

Understøttelse af virtuel undervisning

Virtuel undervisning kan styrkes ved at huske nogle grundprincipper. Denne artikel indeholder generelle forslag til virtuel undervisning på tværs af fag, som lærere kan bruge, eller ledere kan formidle videre til skolens lærere.

Skolens principielle valg i forhold til platforme og programmer sikrer:

 • at eleverne bliver fortrolige med de tekniske og digitale løsninger, skolen vælger
 • at fælles introduktioner og instruktioner til platforme og programmer bliver mulige
 • at institutionen får mulighed for en koordineret efteruddannelse og support

 

Om virtuel undervisning

Virtuel undervisning (eller fjernundervisning) kan defineres som undervisning, hvor elever og underviser ikke er fysisk tilstede i samme lokale. Der skelnes mellem virtuel undervisning, der er tidsmæssigt asynkron (læreren og eleverne er tilstede på forskellige tidspunkter og typisk på skift) og synkron (læreren og eleverne er tilstede online samtidig). Det er en fordel at kombinere de to undervisningstilgange.

Gode råd til virtuel undervisning

 1. Brug teknologier som er intuitive og nemme at gå til.
 2. Vær opmærksom på elevernes IT-færdigheder og muligheder.
 3.  Foretag løbende evalueringer af den virtuelle undervisning med eleverne.  
 4. Kommuniker tydeligt omkring forventninger til studieaktivitet i undervisningen. Brug tid til faglig kompetenceudvikling i team og faggruppe.

 

Asynkron digital undervisning

Asynkron virtuel undervisning er velegnet til undervisning, hvor eleverne arbejder selvstændigt, fx med selv at udarbejde søgestrategier, selektere og vurdere relevant materiale og/eller selv udvælge og inddrage digitale værktøjer til fx at producere i digitale mediegenrer eller organisere og visualisere data.

Tips til asynkron digital undervisning

 1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver de skal løse og hvordan. Angiv den tid, der forventes til at besvare opgaven.
 2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan fx gøres via en skærmoptagelse.
 3. Følg så vidt muligt med i elevernes aktivitet og tag kontakt til elever, der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
 4. Sørg for at forventningsafstemme ift. omfang og hyppighed af feedback. Både elev-lærer og elev-elev.
 5. Hvis der overvejende arbejdes asynkront, er det vigtigt at sikre og rammesætte den nødvendige tid til løbende vejledning og feedback.

 

Synkron digital undervisning

Den synkrone digitale undervisning giver mulighed for at etablere et virtuelt klasserum.

Tips til synkron digital undervisning

 1. Begynd videokonferencen med at byde velkommen.
 2. Gør eleverne klart, hvad rammerne er for det kommende modul, både mht. brug af teknik og studieaktivitet.
 3. Sørg for at alle elever ”checker ind” gennem chat-funktion eller andet.
 4. Bryd isen! Find faglige aktiviteter for at skabe et tillidsfuldt rum, så kursister får mod til at tage ord (et billede, en joke).
 5. Skab relationer gennem aktiviteter: det er vigtigt at skabe forbindelser mellem de forskellige rum, så der skabes den ”samme” dynamik som i klasseværelset (Har du set din nabo i dag? Vis mig en bog fra din reol!)
 6. Engager kursisterne: Lav korte sekvenser og formuler spørgsmål i forhold til dem.
 7. Varier gerne med opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, fx oplæg, quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
 8. Faciliter dialog og elevpræsentationer og skab mulighed for virtuelt gruppearbejde.
 9. Hold pauser: kaffepauser, dansepauser, gymnastikpauser, musikpauser.
 10. Lav en kort opsummering til sidst. Dette kan evt. laves af en elev. Desuden kan det udnyttes ift. repetition og refleksion, at flere programmer muliggør optagelse af hele videomøder.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.