Inspiration og vejledning om genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning af skolerne.

Desuden er der forslag til, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.
 

Teksterne til de enkelte fag er udarbejdet før den fulde fysiske genåbning for alle årgange. De forskellige råd og vink kan dog stadig bruges som inspiration til undervisningen, uanset om denne nu er overvejende fysisk.

Gymnasiale valgfag

Inspiration til fagene om genåbning på de øvrige gymnasiale områder

Stx

Hf

Hhx

Htx

Eux

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.