Aktivitet

Studie- og karriereperspektiv i spansk, fransk og italiensk

Idéer til forløb og korte aktiviteter, der giver eleverne rum til at reflektere over (om)veje til uddannelse, karriere og et godt liv til spansk, fransk og italiensk fra midten af 2.g. 

Fortæl om dig selv som lærer

Hvad fik dig til at vælge dit studiet? Hvilke overvejelser om karriere gjorde du dig? Hvilke (om)veje tog du fra student til gymnasielærer?

 

Fremtidstanker

Sæt eleverne til på fremmedsproget at formulere deres tanker og drømme om fremtiden, – og det behøver ikke involvere et sprogstudie.

 

Sælg dansk produkt

Bed eleverne lave en salgstale for et dansk produkt til eksempelvis en butiksleder, en rejsearrangør eller en biografejer i sprogområdet. Lav en udfoldet persona med navn, alder, billeder m.m., så eleverne er helt med på, hvem de skal kommunikere med. Produktet kan eleverne selv vælge. 

Lad evt. eleverne aflevere et talepapir for salgstalen, så de også træner deres skriftlige sprogfærdighed, eller udvid øvelsen med, at eleverne også laver en reklame eller et reklamespot.

 

Søg job i udlandet

Præsenter eleverne for en udvalg af institutioner eller virksomheder i sprogområdet med relation til Danmark. Det kan være danske globale virksomheder som Maersk, Novo Nordisk og Lego eller universiteter, større virksomheder samt turistdestinationer i sprogområderne, der kunne bruge dansk arbejdskraft.

Sæt eleverne til at undersøge ansatte og udbudte jobs på organisationernes hjemmesider på fremmedsproget og notere relevante uddannelser. Bagefter skal de researche virksomhedens historie, værdigrundlag og kundekreds.

Afslut med en skriftlig aflevering, hvor eleverne skriver en uopfordret ansøgning på fremmedsproget til virksomheden – alt efter virksomhed kan det være en kortere ansættelse under et sabbatår eller en egentlig ansættelse efter endt uddannelse.  

 

Forløb om studie- eller arbejdsliv

Kobl aktiviteterne sammen til et egentligt forløb og suppler op med tekster og film, så eleverne får et indblik i studie- eller arbejdsliv et andet steder i verdenen. Fokus kan eksempelvis være på studieforhold eller på arbejdsmarkedet og dets opbygning. Et perspektiv kan også være at vise andre unges muligheder for uddannelse og job, som eleverne kan forholde til deres eget liv.

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium, i samarbejde med CFU


Karrierelæring - viden om og erfaring med uddannelse, fag og job (pdf). Noemi Katznelson og Astrid Lundby, CeFU, Aalborg Universitet.

Pjece med forskellige karrierelæringsaktiviteter og en karrierelæringsmodel, som kan inspirere til arbejdet med unges koblinger mellem fag, uddannelser, fritids-, arbejds- og samfundsliv.

Karrierelæring i gymnasiet: ”De vidste ikke hvad de ville” (pdf). Katznelson, Noemi; Lundby, Astrid Arbjerg; Hansen, Niels-Henrik Møller, CeFU, Aalborg Universitet, 2016.

Rapport fra CeFU, Aalborg Universitet over en række forsøg med karrierelæring i gymnasiet. Publikationen gør status over forsøgene og stiller skarpt på elevernes valg og forløb i gymnasiet.

Se også Studie-og karriereperspektiv i tysk på emu.dk

 


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.