Aktivitet

Bevægelse i spansktimerne

Få eleverne op af stolene og få bedre trivsel, koncentration og læring! Øvelser af 5-10 minutters varighed, der sætter blodet og hukommelsen i gang og kan bruges i spansk niveau B og A på hf, hhx og stx  

Brain Breaks, Energisers m.m. er betegnelser for øvelser, der skal få eleverne op af stolen og give dem et lille afbræk, så de bedre kan koncentrere sig. Nedenfor er de et udvalg af øvelserne med et spanskfagligt islæt.

 

1. Planlægning/overvejelser

Øvelsernes primære formål er at skabe et afbræk og genskabe elevernes koncentration. De kan bruges i midten af moduler for at skabe energi, og efterhånden som man kender øvelserne, kan de inddrages spontant, hvis eleverne ikke kan koncentrere sig.

 

2. Forløbets opbygning

Blind passager

Passageren føres med lukkede øjne rundt  på spansk i lokalet eller på skolen: todo recto, a la izquierda, abre la puerta...

Variation: den ”blinde” føres hen til en ting, åbner øjnene, siger tingens navn og husker første bogstav. Passageren føres rundt til forskellige ting, indtil forbogstaverne danner det ord, som skal gættes.

 

Gør som jeg siger

Lærer eller elev siger en kommando, og holdet udfører det straks: Manos arriba, Mano derecha arriba; Mira para abajo; Saluda a un amigo; Siéntate; Cierra los ojos; Abre la boca; Choca esos cinco...

Variation: Øvelsen udføres parvist, og eleverne dirigerer hinanden rundt i klassen: pónte entre Amalia y Alejandro, pónte al lado de la profesora, pónte arriba de la mesa, pónte abajo de la silla... (lav evt. sedler med kommandoer, som gives, hvis eleverne går i stå).

 

Inside-out

Klassen deles i to og den ene halvdel danner en tæt kreds og den anden en større udenom, så eleverne står overfor hinanden to og to. De hilser nu på hinanden og skiftes til at stille og svare på ét spørgsmål. Herefter flyttes den yderste cirkel en person, og opgaven gentages.

Variation: sig/oversæt glose; beskriv person fra film/tekst; diskuter spørgsmål...

 

Klap og tæl/stav

Eleverne stiller sig parvist: A siger "uno" og klapper højre hånd mod den andens højre hånd. B siger "dos" og klapper venstre mod venstre osv. Fortsættes, indtil de eksempelvis når 20.

Variationer: I stedet for hænder bruges fødder til "klap". Klap og tæl nedad; Klap og læg 3 til, Klap og træk 4 fra; Klap og gang med det antal fingre partneren viser... Klap & stav til xxx på spansk.

 

Ordkaos

Læg en masse sedler med ord i en bunke og der stilles opgaver i at finde  adjektiver, talord,  verber, farver, dyr...

 

Sig/vis tal og bogstaver på spansk

Med den ene hånd skrives et bogstav samtidig med, at man tæller. Bagefter gør man det omvendt.

 

Stav i luften

Eleverne skiftes parvist til med hænderne at stave et ord i luften, som den anden skal gætte.

 

3. Evaluering:

Eleverne melder kort tilbage, i hvilket omfang øvelsen bidrager med noget - både fagligt og/eller i ift. hvor godt et "brain break", øvelsen er. På længere sigt opnår læreren derfor god fornemmelse for, hvad der virker i den aktuelle kontekst.

 

Der er mange andre gode afbræk i disse kataloger:

Preventing Dropout - Bevægelseskatalog (pdf): Et helt katalog af bevægelsesøvelser udviklet af Høje Taastrup Gymnasium og Cph West.

 Brain Breaks (pdf): Øvelser samlet af lærer Signe Bøtter-Jensen, EMU-redaktør på temaet 'Læring i bevægelse'.

 

Kreditering 

Produceret af Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium & HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.