Forløb

Hispanohablantes en Dinamarca

Sæt kulturforståelse i fokus - Lad eleverne arbejde med udsendelser og tekster om spansktalende bosiddende i Danmark, hvor de kan undersøge og reflektere over, hvad der er særligt dansk… og spansk!
 

Forløbet er på 8 moduler à 90 minutter til 3. g.

Materialer

De 8 moduler er bygget op omkring udsendelsen Dinamarca, espíritu, hygge (RTVE.es, 2019), hvor værten besøger spaniere bosiddende i Danmark. Det er muligt at slå spanske undertekster til, og da tematikken samtidig er velkendt og sproget understøttet af billeder, så er udsendelsen et godt sted at starte med at træne forståelse af talt spansk.

 

Forløbet afsluttes med at eleverne arbejder med eksamenssættet: Argentinos en Dinamarca.

Introduktion

I spansk skal eleverne ”reflektere over egen kultur i mødet med spansksprogede kulturer” (læreplan pkt. 1.2. Formål). Men det overskygges ofte af den sproglige dimension, der er central for evalueringen.

 

I dette forløb sættes den kulturelle dimension i fokus ved, at eleverne specifikt arbejder med de samfundsmæssige og kulturelle forskelle, spansktalende bosiddende i Danmark lægger mærke til.

Moduloversigt

Forløbets moduler er udfoldet nedenfor og kan anvendes som en vejledning.


 

Afvikling af modul 1
1. del
 • Introducer tema og vis introduktionen (0.00-3.00).
 • Giv eleverne 10 minutter til parvist at skrive bud på relevante gloser ned: danés, español, diferencia, más/menos que, igual.
 • Gå rundt og hjælp eleverne videre ved at spørge efter gloser, de kender fra andre temaer.
 • Afslut med at oprette en delt gloseliste i eksempelvis en quizlet og bed eleverne på skift om at komme med et nyt ord til listen.

 

2. del
 • Vis afsnittet om Cristina (3.00-9.20) og husk at slå spanske undertekster til i tekstboblen nederst til højre.
 • Bed eleverne om parvist at skrive et resume på dansk ud fra det, de har forstået.
 • Stil parrene op over for hinanden i to cirkler, så eleverne former en dobbeltcirkel.
  • Bed alle i yderste cirkel om at gå en person til højre, genfortælle deres resume (uden noter) og den nye partner om at supplere.
  • Sæt så alle i inderste cirkel til at gå en person til højre, genfortælle og få suppleret.
  • Gentag et par gange og få parrene til at samles og udvide resumeet. 

 

3. del
 • Uddel derefter spørgsmål til afsnittet, som eleverne skal besvare skriftligt på spansk: ¿Por qué está en Copenhague? ¿Con qué/quién trabaja? ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece típico de Dinamarca?...
 • Vis afsnittet igen, men med et par pauser, hvor eleverne parvist kan rette/udvide svar på spørgsmål. 

 

4. del
 • Sæt eleverne til at gå rundt mellem hinanden og skiftes til på spansk at stille og besvare spørgsmål til afsnittet.
 • Lav en kort opsamling i plenum med fokus på de ting, Cristina kan lide og lægger mærke til ved Danmark.
 • Tilføj til sidst nye ord til den delte ordliste/quizlet.
 • Er der tid, så afslut med at vise besøget hos hendes veninde Alba (9.20-14.35), der er balletdanser.

Lektie

Gense afsnit om Cristina (3.00-9.20) - gerne med forældre eller søskende -  og øv ord i delt ordliste.

 

Afvikling af modul 2
1. del
 • Start modulet med, at eleverne parvist skriver ord ned til temaet, de kan huske fra ordlisten.
 • Bed dem derefter om skiftevis at stille og besvare spørgsmål om Cristina.

 

2. del
 • Vis afsnit om Karin (14.30-24.30) med undertekster.
 • Sæt eleverne til parvist at skrive et resume ud fra det, de har forstået, men denne gang suppleret med en liste med spanske ord, de har hørt.
 • Få parrene i dobbeltcirkel, hvor de genfortæller resume og spanske ord.
 • Parrene sætter sig igen sammen og udvider resume samt ordliste inden de skriftligt besvarer spørgsmål til afsnittet: ¿Cuál es su profesión? ¿Qué le parece el idioma danés? ¿Qué le enseña al periodista? ¿Qué le parece típico Dinamarca?

 

3. del
 • Vis afsnittet igen, men med et par pauser, hvor eleverne kan rette/udvide svar.
 • Bed eleverne om at gå rundt og stille/besvare spørgsmål.
 • Afslut med i fællesskab at lave en ny liste med ord, som spanierne fremhæver ved Danmark: hygge, leg, cykler, andelsbolig m.m.
 • Sæt eleverne parvist overfor hinanden, så kun den ene kan se tavlen.
  • Udtræk et af ordene om Danmark og vis det på tavlen.
  • Giv eleverne 3 minutter til at på spansk at forklare ordet og få den anden til at gætte det.
 • Er der tid, så vis Karins besøg i Skagen (24.30-34.55).

 

4. del

Suppler med at læse en spansk tekst med fokus på sprog og kultur som eks. ”Alba, 19 años” s. 10-16 i España Mañana, Tønner et al., Columbus, 2022.


Lektie

Genlæs tekst og gense afsnit - gerne med forældre eller søskende. Øv ord i delt ordliste.

 

Afvikling af modul 3

Afvikles som modul 2, men med afsnittet Patricia (34.55-44.04). Her berøres kort jantelov og madvaner, men kan evt. udelades, da der ikke er meget andet kulturelt indhold.
Eksempler på spørgsmål til delen: ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hace en Dinamarca? ¿Qué le enseña al periodista?  
 

Suppler med tekst om madkultur.


Lektie

Genlæs tekst og gense afsnit - gerne med forældre eller søskende. Øv ord i delt ordliste.

 

Afvikling af modul 4

Afvikles som modul 2, men med afsnittet Carol (34.55-44.04).
Spørgsmål til afsnittet kan være: ¿Qué nota en cuanto al sistema escolar? ¿Quién reparte periódicos? ¿Qué hacía en España y qué hace en Dinamarca? ¿Qué le enseña al periodista? ¿Qué hay que hacer para tener un trabajo en Legoland? 
 

Suppler med tekst om skolesystemer og skolekultur. Se i diverse grundbøger.


Lektie

Tekst A i eksamenssættet: Argentinos en Dinamarca: “Me rinde más trabajar medio tiempo acá que ser jefe en Buenos Aires”.

 

Afvikling af modul 5

De afsluttende moduler lægger op til, at eleverne skal arbejde med og aflevere eksamenssættet Argentinos en Dinamarca (Spansk begyndersprog A, hhx, ny ordning, 19. august 2021, prøvebanken.dk). Tilpas evt. opgave til skoleform og ændre udvalgte opgaver samt gloser, så evt. brug af andres tidligere besvarelse er lettere at opdage.

1. del
 • Introducer kort “voseo” og vis Trabajar en Dinamarca - delivery con Wolt (Don Diego de la Luna, 9. jun. 2019, Youtube), der kommenterer titlen i eksamenssættet.
 • Sæt eleverne til at opsummere videoen to og to samt besvare spørgsmål til videoen: ¿Cuánto se trabaja en Dinamarca en comparación con otros países? ¿En qué estación es mejor irse a trabajar en Dinamarca? ¿Qué tipos de trabajo se puede tener? ¿Cómo es trabajar en Dinamarca? ¿Qué se gana en Dinamarca y cuánto se paga de impuesto? ¿Se gana más o menos qué un jefe en Argentina?

 

2. del
 • Bed eleverne om at stille og besvare spørgsmål på tværs af par.
 • Saml op med fokus på, hvad Diego lægger mærke til.
 • Uddel herefter delprøve 1 og giv eleverne 10 minutter til at besvare de frie tekstopgaver (uden hjælpemidler). 
  • Skriv undervejs gloser/sætninger op på tavlen fra gloselisten, det er oplagt at bruge.
  • Afslut med at tale om strategier til at skabe et sammenhængende sprog i de korte frie tekstopgaver.
 • Bed eleverne om at færdiggøre delprøve 1 og aflevere den inden næste modul.

Lektie

Tekst B i eksamenssættet Argentinos en Dinamarca: Inflación y seguridad.

 

Afvikling af modul 6
1. del
 • Sæt eleverne i par og bed dem om at skiftes til at læse en linje højt fra lektien og oversætte den.
 • Udlever opgaven til delprøve 2 i print og introducer kort til ”ejerskab” til sprog.
 • Bed eleverne om at skrive 5 sætninger ned med de verber og tider, de skal bruge. Sætningerne behøves ikke kunne kobles sammen – pointen er, at få eleverne til at skrive ud fra det sprog de kan og kender.
 • Sæt herefter eleverne til at udvide eller omskrive sætningerne, så de inddrager tekst A eller B og om at sætte sætningerne i en meningsfuld rækkefølge.

 

2. del
 • Introducer til dagbogsgenren: synsvinkel, sprog, opbygning, chunks (typiske fraser).
 • Afslut med, at eleverne får en halv times tid til at starte op på delprøve 2. De skal starte med at få skrevet deres sætninger ind og så tilpasse dem til dagbogsgenren. Gå rundt og hjælp eleverne til at få brugt gloser og chunks, de kender fra timerne. 

Evaluering og opfølgning

Afslut forløbet med en speeddating mellem personerne, eleverne har set og læst om.

 • Inddel eleverne i grupper, så der er mindst en sprogligt stærk elev i hver.
 • Tildel hver gruppe én person og uddel et billede af personen - gerne med navn og by på.
 • Bed grupperne om at brainstorme og skrive stikord ned om deres person: Hvem er de? Hvor bor de? Hvad kan de lide? Hvad vil de?
 • Send eleverne ud for at finde en anden person, som de kan ”date” med.
 • Gentag et par gange, men bed dem herefter om at bytte person.
   

Følg op ved i andre forløb at vise at arbejde med uddrag fra serien Españoles en el mundo (RTVE) -  der er mere end 300 episoder og mange med fokus på andre spansktalende lande som Costa Rica (2023), Ciudad de México (2021), Guinea Ecuatorial (2020), Chile (2019). Det kan også ske i tværfaglige forløb med afsæt i episoder om bl.a. London (2022), Normandiet (RTVE, 2021), Færøerne (RTVE, 2021) eller Frankfurt (RTVE, 2015). Alternativt kan man også inddrage den lidt ældre serie Destino: España (RTVE, 2010-12) om udlændinges liv i Spaniens forskellige regioner.

 

Få mere inspiration

·   Emu.dk: Brug screenshots til at øve formodning

·   Emu.dk: Gloseportfolio

 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergården Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.