Forløb

Forløb om LGBTI og samfund

Dette forløb er inddelt i en række undervisningssekvenser der alle omhandler LGBTI-spørgsmål i sammenhæng med samfundsfaglig teori og metode.

Underviseren kan vælge at bruge forløbet i sin helhed eller tage et eller flere af modulerne ud og anvende dem i en anden sammenhæng. 

Samfundsfag er et dannelsesfag, og det skal på et såvel praktisk som teoretisk grundlag, give viden om og forståelse af det moderne, samfunds dynamik og kompleksitet herunder relationen mellem individ og samfund. LGBTI-problematikken egner sig særdeles godt til at udvikle elevernes viden, færdigheder og kompetencer til at deltage aktivt og ansvarligt i vores fælles demokratiske samfund.

Elever og kursister skal - også i praksis - forstå, at de reproducerer samfundets kultur og magthierarkier gennem gensidige påvirkninger. I sidste ende skal eleverne udvikle deres kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken som medborgere i et åbent demokratisk samfund.

Forløbets længde: 11 lektioner af 90 min. varighed. Hvis lektiens længden er en anden på ens skole kan man tilpasse de enkelte moduler enten ved at dele dem op i to selvstændige lektioner eller ved at skære noget fra og dermed forkorte forløbet. 

 

Beskrivelsen er inddelt i tre kolonner

  1. En problemstilling der skal arbejdes med i den enkelte lektion (I visse tilfælde er centrale begreber for lektionen angivet). 
     
  2. Lektionens indhold og opbygning. Her beskrives en sekvenseret måde at afvikle lektionen på hvori indgår anvendelse af materialer, arbejdsspørgsmål og tidsforbrug.
     
  3. Lektier og materialer hvor man finder forslag til lektier. De lærebøger der er angivet, er ikke essentielle i forhold til forløbet. Man vil kunne finde tilsvarende indhold i andre lærebøger.

 

Kreditering

Jørgen Lassen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.