Forløb

Vysotskij: Sovjettidens guitar-poet og protestsanger

Forløbet handler om Vladimir Vysotskij (1938-1980) samt hans rolle i samtiden.

Forløbet henvender sig til faget russisk  på STX på A/B-niveau og består af en fælles introduktion og afslutning og derudover ca. 8 moduler á 90 minutters varighed.

Med sine flere hundrede sange og mange teater- og filmroller ydede Vysotskij et unikt og omfattende bidrag til sovjetisk kulturliv. Som guitarpoet og protestsanger satte han ord på alle aspekter af det sovjetiske samfund: Hans sangtekster skildrede almindelige menneskers liv i øjenhøjde.

Vysotskijs enorme popularitet i alle sociale lag gjorde ham til en udfordring for myndighederne, idet han skildrede både positive og negative sider af samfundet.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet indledes med generel formidlingsorienteret introduktion.
I de følgende faser arbejdes der med konkrete sangtekster, hvori man kan finde eksempler på Vysotskijs fremstilling af problemer i samfundet.
Derefter sættes fokus på forholdene som kunstner i Sovjetunionen i bredere forstand.
Efter at have læst et uddrag af en biografi om Vysotskij, kan forløbet med fordel sluttes af med en ny film om Vysotskij eller en film, hvor Vysotskij selv har en rolle.

Der er oplagt flerfaglige muligheder i forløbet. Foruden i russisk kan forløbet indgå i musik, da en del tekster findes i oversat udgave.
På hjemmesiden her findes noder, audio samt oversættelse af Vysotskijs sange.

 

Forløbets opbygning

Fase 1: Introduktion til Vysotskijs liv og til Vysotskijs rolle som protestsanger (se f.eks. Владимир Высоцкий – певец и актёр og Håbets Lille Orkester)

Fase 2: Sang: Охота на волков/Ulvejagten

Fase 3: Sang: Чужая колея/Det fremmede spor

Fase 4: Forholdene som kunstner i Sovjetunionen. 
Et bredere perspektiv på kunstneres rolle i det sovjetiske samfund, herunder samizdat, tamizdat, magnitizdat, roentgenizdat.

(Se f.eks. Kultur og censur i de slaviske lande og Håbets lille orkester)

Fase 5: Uddrag af Marina Vladis erindringer om Vysotskij. 

Fase 6: Sang: Я не люблю/jeg hader

 

Fase 7: Film:

Высоцкий: Спасибо что живой/Thank you for being alive (spillefilm om Vysotskij (2011))

eller Место встречи изменить нельзя/Ændr aldrig mødested (1979).

 

Fase 8: Afslutning og evaluering

 

Materiale

Danske udgivelser om Vysotskij (bl.a.)

Владимир Высоцкий – певец и актёр (DR 1985)

Dalgaard og Forchhammer: Til marv og ben: Digte og sange af Vladimir Vysotskij. Husets Forlag 1984.

Warming: Den sentimentale bokser. Attika 1999

Warming: Håbets Lille Orkester. Forlaget Klim 2010

 

Online materiale

Vladimir Vysotskij – (hjemmeside, også med oversatte sangtekster)

Владимир Высоцкий – официальный канал (Vysotskijs officielle youtube kanal)

Vysotskij-museet i Moskva

Государственный музей Владимира Высоцкого

Marina Vladi. Vladimir, The Aborted Flight. Russisk udgave her.

 

Filmmateriale

Высоцкий: Спасибо что живой/Thank you for being alive (17. april 2019)

Место встречи изменить нельзя/Ændr aldrig mødested (17. april 2019)

 

Øvrigt materiale

Interview med Hjørdis Kaland om Vysotskij: Citering af Vysotskij i avisoverskrifter i Rusland i 2000-tallet

russisklitteratur.dk/interview-med-hjoerdis-kaland-om-vysotskij/#more-184

Heltberg et al.: Kultur og censur i de slaviske lande. Centrum 1983.

 

Kreditering 

Forløbet er lavet af Kristian Lynge Larsen og Susanne Brandbyge Nielsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.