Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i psykologi

Organdonationer et fagligt relevant og aktuelt emne i psykologi både på C og B-niveau. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.   

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig meget gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst både i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

 

 

unpublished

Emner i psykologi


Med en kognitionspsykologisk vinkel undersøges det, hvorfor så mange danskere endnu ikke har taget stilling til organdonation. Ved hjælp af Kahneman og Tverskys Tosystemsteori bliver eleverne klogere på, hvordan mennesker træffer valg. Og de lærer ligeledes om, hvordan indretningen samfundet og omgivelserne er med til at påvirke vores valg.


Følelser af ubehag kan spille ind på vores beslutninger og handlinger. Det kan føre til undgåelsesadfærd i forbindelse med en fobi, men det kan også være det, der motiverer os til handling, når man fx oplever kognitiv dissonans.


Med en socialpsykologisk vinkel undersøges det, hvordan de sociale relationer påvirker vores tanker og handlinger. Der zoomes eksempelvis ind på sociale normer, konformitet og forskellige former for hjælpeadfærd.


Fokus er på det forløb, man oplever som pårørende til en afdød. Det sker med to forskellige modeller: Cullbergs fasemodel for traumatiske kriser samt den nyere Tosporsmodel af Stroebe og Schut.


To længere videocases fra det virkelige liv lægger op til at bringe de faglige begreber i spil og samle op på hele forløbet. 


Eleverne tilrettelægger og gennemfører både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Undervejs forholder de sig til metodebegreber såsom validitet, reliabilitet, fejlkilder m.v.


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til psykologi er skrevet af Katrine Quorning, tidligere Horsens Gymnasium.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.