Aktivitet

Moral og dilemmaer

Hvordan ved vi, hvordan vi bør handle? Giv dine elever udfordringer med en række dilemmaspørgsmål i et spil om fx holdninger, psykopati eller retspsykologi.

 

Omfang: 1-3 lektioner à 50 minutter.

Formål

Forskere ved Harvard Universitet har skabt "The Morale Sense Test" (MST), hvor forsøgsdeltageren skal tage stilling til nogle hypotetiske dilemmaer. 

I alle dilemmaerne kan du redde 5-10 personer ved at ofre et enkelt menneskes liv. Matematikken er simpel, men følelserne slår krumspring og sender dit sind på springtur mellem det moralsk acceptable og det helt uhyrlige. Testen er på engelsk, men typisk kan browseren oversætte det skrevne til forståeligt dansk, eller eleverne kan sidde sammen og hjælpes ad.

Vær i øvrigt opmærksom på, at forsøgets foreløbige konklusion netop går på, at vi træffer moralske valg med følelserne og ikke på baggrund af etiske retninger eller en religiøs dimension.

 

Gennemførelse

1. Lad eleverne prøve dilemmaerne

Version A) Kør dilemmaerne i den originale engelske udgave

Version B) Brug en omskreven dansk version, som kan køres i programmet Socrative. I Socrative kan man lave quizzer og meningsmålinger, som eleverne kan besvare på deres mobiler eller computere. Kun læreren behøver at oprette en gratis konto. Eleverne behøver kun internetforbindelse for at deltage. Når du har oprettet en bruger på Socrative.com kan du hurtigt kopiere spørgsmålene ind og sætte igang. 

2. Opsamling på klassen
Hvilke dilemmaer er vi uenige om – og hvorfor? Hvilke omstændigheder er udslagsgivende?

Tal om værdien af hypotetiske dilemmaer. Vil man i virkeligheden kunne komme i en situation, hvor man med sikkerhed ved, at man kan redde fem mennesker ved at ofre ét? Diskussionen er oplagt i forhold til tortur og krig mod terror. Under relaterede links finder du blandt andet et kort foredrag med titlen: Helliger målet midlet? 

3. Gentænk og udform nye spørgsmål
Spørgsmålene i testene er nogle gange fjerne fra virkeligheden. Hjælp eleverne med at trække perspektiver til noget aktuelt, fx flygtningekrisen i Europa.

 

Opfølgning og forslag til videre arbejde

Forskellige kildetyper til perspektivering eller udarbejdelse af prøveoplæg

 

 

Kreditering

Udarbejdet i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.