Aktivitet

Lav en let øvelse om social perception

Stereotyper er dybt indlejret i kulturen og i sproget. Denne hurtige aktivitet kan vise, hvordan vi opfatter mennesker forskelligt ud fra meget få informationer.

 

Omfang: 10-15 minutter

Formål og baggrund

Ved opstart af en time, der omhandler stereotyper, er det relevant at inddrage forhåndskendskab og induktive diskussioner og eksemplificeringer. Øvelsen her kan effektivt vise, hvordan vi ser forskel på folk, afhængigt af køn, hudfarve, alder og tøjstil.

Gennemførelse

Udvælg 3-4 billeder, som er relevant for undervisningen eller brug dem, der er givet nedenfor. Eleverne bedes om at vælge 5 ord, som deres hoveder automatisk forbinder med disse profilbilleder. De skal bedes om at opgive ambitioner om politisk korrekthed, men bruge øvelsen til at opdage deres automatiske processer. 

Ordene: Materialist, Overtroisk, Ubekymret, Naturmenneske, Doven, Karrieremenneske, Religiøs, Intelligent, En god ven, Gæstfri, Talentløs, Dårlig bilist, Reality-deltager, Empatisk, Ambitiøs, Ledertype, Sød, Veltalende, Rig, Arrogant, Manipulerende, Musikalsk.

Opfølgning

Løb billederne igennem og hør hvad folk har svaret. Øvelsen kan køres analogt og på håndsoprækning eller der kan laves reel empirisk opsamling, hvor der tælles op og laves analyse på forskellene. Lad det lede op til en diskussion af årsagerne til forskellene eller til en gennemgang af, hvordan fordomme skabes gennem kategorisering og stereotypificering.

Variationer og perspektiver

Billederne her er valgt forholdsvist forsigtigt ud, men øvelsen kan naturligvis varieres, så der anvendes mere politisk ukorrekte billeder med formålet om at øge debativeren.

Øvelsen viser still-billeder og lægger derfor primært op til en snak om profilbilleder på de sociale medier eller i jobannoncer.

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC

Samarbejdspartnere:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret 17. november 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.