Aktivitet

Hvem vil ikke gerne være robust og resilient?

Både individer, kulturer og organisationer arbejder med at opdyrke robusthed. Materialerne her fortæller, hvor relevant begrebet er, men også hvordan det kan kritiseres.

 

 
Vinkler til undervisningen

På individplan kan det diskuteres, hvad der styrker robusthed som egenskab hos den enkelte. Hvilke genetiske, biologiske og viljebestemte egenskaber er afgørende for, at én person knækker, mens en anden bliver stående?

Her er personlighedsforskelle, tilknytningsrelationer og opdragelsesformer nogle mulige teoretiske vinkler.

På et kulturplan kan det diskuteres, hvad der styrker robusthed i en gruppe, stor som lille. Hvordan skabes en vinderkultur eller en kultur, hvor man hjælper hinanden gennem udfordringer? Hvordan styrkes sammenhold og selvopofrelse, fx hos familier, arbejdspladser eller sportshold, således at man står stærkere sammen end hver for sig?

Her er socialpsykologi, organisationspsykologi eller idrætspsykologi nogle oplagte muligheder.

På et sociologisk plan kan det diskuteres, hvad hele præmissen om robusthed går ud på. Hvorfor al denne snak om robusthed netop nu?

Her er det fx oplagt at se på pointerne fra nogle af de danske samfundskritikere som Svend Brinkmann, Rasmus Willig eller Anders Petersen.

 

Sådan bruges materialerne

Følgende links henviser til materialer, der på forskellig vis omtaler resiliens og robusthed. Se beskrivelserne igennem for at finde en eller flere, der matcher den vinkel, du ønsker i undervisningen. Vælg evt. en ekstra ud til eksamensbrug.

 
Kreditering

Siden er udarbejdet af Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC