Artikel

Årsager til afhængighed

På denne side findes årsager til afhængighed primært i forklaringer om behov for sociale relationer - en psykologisk forklaring, som stikker dybere end den rent biologiske.

Johann Hari: Alt du tror, du ved om afhængighed, er forkert

Se Johan Hari's TED-talk om afhængighed

I dette foredrag gennemgår Johann Hari forskellige årsager til, at man ikke skal lade sig nøjes med den biologiske og neurologiske forståelse af afhængighed. Hans konklusioner er vidtrækkende og tankevækkende.

 

Et tema om afhængighed kan bruges ind i andre temaer 

Eksempelvis om ungdom (subkulturer, identitet), lykke (jagten på det hedonisk lykkelige), tilknytning og kærlighed (hvordan behovet herfor kan manifestere sig i afhængighed).

 

Alene som felt kan det undersøges på mange måder, fx:

  • Neuropsykologisk: Hvordan hjernen virker og den klassiske forståelse.
  • Kognitionspsykologisk: Hvilke evner svækkes ved indtag, hvordan fungerer beslutningstagen og hvordan vurderes egen adfærd undervejs, fx med brug af kognitiv dissonansteori.
  • Evolutionært: Hvorfor har mennesket udviklet tendens til afhængighed?
  • Socialpsykologisk: Sociale påvirkninger såsom konformitet og normer, der skaber adfærdsmønstre.
  • Kulturpsykologisk: Hvilke former for misbrug er i spil i forskellige kulturer på mikro- og makroplan?
  • Personlighedspsykologisk og udviklingspsykologisk: Er der individuelle tilbøjeligheder, tilknytningsmønstre, medfødte faktorer, kriser eller identitetsproblemer, der gør sig gældende i forhold til skabelsen af afhængighed?

 

Afhængighedssyndrom i ICD-1

>2 af følgende samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for 1 år: 

1. Trang (’craving’)
2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
3. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
4. Toleransudvikling
5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

 

 

Kreditering

Anders Fischer Riber / Horsens HF og VUC