Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten – september 2023

Om FIP på Fredericia Gymnasium, justeringer til vejledninger og psykologilærerforeningens årsmøde i november 2023.

Kære psykologikolleger

Jeg håber, I har nydt sommerferien, og at I også har haft en god opstart af det nye skoleår. Jeg ser frem til at se data fra sidste skoleårs psykologieksamener, når de ligger klar senere på året.

Her følger lidt forskellige nyheder om, hvad der rører sig i vores fag.

 

FIP i dette skoleår

Dette skoleårs FIP-kurser afholdes d. 20. marts på Fredericia Gymnasium (Vest) og d. 11. april på Gammel Hellerup Gymnasium (Øst). I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at Vest-kurset blev afholdt på Campus Vejle. Dette havde jeg ønsket, men det har desværre ikke været muligt at få opfyldt, så dette kursus foregår på Fredericia Gymnasium.

Temaet for alle FIP-kurser er i år ’teknologisk og digital dannelse’, og jeg har sammensat et program, som bl.a. indeholder følgende spændende indslag:

  • Jesper Aagaard fra Århus Universitet holder oplæg om digitale distraktioner og sociale relationer.
  • Karen Østergaard Richter Hansen fra Aalborg Katedralskole holder oplæg om den digitale verdens indflydelse på unges syn på og tilgang til seksuallivet.
  • Anders Fischer Riber fra Horsens HF & VUC holder en workshop om at lykkes med psykologiundervisning i et mangfoldigt og udfordret klasserum – med særligt udgangspunkt i psykologi på hf

FIP-programmet bliver snarligt offentliggjort på GL-e’s hjemmeside: FIP-kurser tilmelding på gl.org.

Jeg håber at se så mange af jer som muligt til kurserne – det er så skønt, at vi har denne mulighed for at mødes og diskutere både små og store aspekter af vores fag.

Materialerne fra sidste skoleårs FIP-kurser kan man finde på et Google drev, som kommer til at indeholde materialer fra FIP fremadrettet. Link til sitet finder du på kortlink.dk. 

 

Justeringer af vejledningerne til Psykologi C og B

I samråd med blandt andet mit faglige forum i psykologi har jeg foretaget en række mindre justeringer i vejledningerne til både C- og B-niveau, og de nye versioner er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside: Valgfag - læreplaner 2017 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Justeringerne uddyber og nuancerer blandt andet:

  • Hvad der ligger i at formulere en psykologisk problemstilling,
  • Hvad der ligger i det faglige mål om at demonstrere viden om psykologis identitet og metoder,
  • Hvad der ligger i kravet om ukendte elementer i eksamensspørgsmålene.

 

Derudover er der indsat et nyt afsnit om at udfærdige undervisningsbeskrivelsen, som også henviser til STUK’s vejledende skabelon.

 

Psykologilærerforeningens årsmøde i november

Jeg kommer forbi Psykologilærerforeningens årsmøde i november, hvor jeg bl.a. vil præsentere data fra sidste skoleårs eksamener. Jeg vil også sammen med den nedsatte arbejdsgruppe fremlægge det foreløbige arbejde med at indkredse det elementære metodekendskab, som skal resultere i en supplerende vejledning. Dette udviklingsprojekt har jeg introduceret på sidste skoleårs FIP-kurser.

Derudover vil jeg gerne drøfte udfordringer omkring brug af fiktionsmateriale i sidste skoleårs SRP’er med jer.

 

Jeg ser som altid frem til at se jer på kurser og høre fra jer på skrift eller telefonisk.

Magnus Riisager

magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.