Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi - januar 2023

Få datoer på forårets FIP-kurser, læs om udgivelser af formidlingsartikler på baggrund af opgaver i Teoretisk Pædagogikum og udviklingsarbejdet ift. skriftlige opgaver og metodekravet på psykologi C.

Kære psykologikolleger

Det har været utroligt spændende at starte som fagkonsulent i psykologi, og højdepunkterne har indtil videre været at komme forbi foreningens årsmøde i Nyborg og at møde årets pædagogikumkandidater på det fagdidaktiske modul. Det er simpelthen så dejligt at opleve jeres kærlighed til faget og eleverne og jeres lyst til at være med til at udvikle faget.

 

FIP – foråret 2023

Næste gang vi får mulighed for at mødes i levende live, er på forårets FIP-kurser, som afholdes d. 22. marts på Tornbjerg Gymnasium og d. 19. april på Gefion Gymnasium. Jeg håber at se så mange af jer som muligt til disse kurser. Kort beskrevet er programmet:

  • Steen Beck (SDU) holder oplæg om dialogisk undervisning i relation til årets FIP-tema om overgange – nærmere bestemt om, hvordan man gennem dialogisk undervisning kan hjælpe eleverne ind i psykologifagets sprog og praksis.
  • Julie Thygesen (Høng Gymnasium) og Emilie Beglaubter (Allerød Gymnasium) afholder workshop om brugen af skriftlighed og skriveøvelser i undervisningen.
  • Undertegnede afholder en workshop om at træne elevers kritiske tænkning, og hvordan vi kan afdække denne kompetence.

Tilmeldingen til kurset sker på GL-e’s hjemmeside, og den er åben indtil 14 dage før kursusdagen.

 

Udgivelse af formidlingsartikler på baggrund af opgaver i Teoretisk Pædagogikum

I forlængelse af et lignende projekt i mediefag har Hanne Sparholt Jørgensen (Køge Gymnasium og Teoretisk Pædagogikum) Torben Spanget Christensen (SDU) redigeret en udgivelse, som bliver publiceret i starten af maj på pædagogikumhjemmesiden.

Det er en spændende udgivelse, hvor seks psykologilærere fra forskellige skoler og ungdomsuddannelser har skrevet formidlingsartikler på baggrund af deres afsluttende opgaver i teoretisk pædagogikum. Skribenternes fagdidaktiske refleksioner er interessant læsning for alle, og udgivelsen er særligt relevant som inspiration til pædagogikumkandidater i vores fag.

Det er planen, at der i fremtiden kommer udgivelser i flere af gymnasiets fag.

 

Udviklingsarbejde ift. de større skriftlige opgaver

Der er tidligere lavet udviklingsarbejde om udvalgte fagkombinationer til specielt SRP’en (Engelsk + Psykologi og Samfundsfag + Psykologi). Dette arbejde er at finde på EMU’en: emu.dk

Jeg håber, vi kan få udviklet endnu mere materiale med inspiration, gode råd og obs’er – særligt ift.:

  • Andre uddannelser end stx, dvs. til SOP’en (htx og hhx) og SSO’en (hf)
  • Andre udbredte fagkombinationer, f.eks. Afsætning + Psykologi, Biologi/Bioteknologi + Psykologi, Musik + Psykologi

 

Udviklingsarbejde om metodekravet på Psykologi C

I samarbejde med Psykologilærerforeningen går jeg i den nære fremtid i gang med et udviklingsarbejde, som skal resultere i en supplerende vejledning mht. at opfylde Psykologi C-læreplanskravet om elementært kendskab til metode og kritisk stillingtagen hertil.

Målet er at kunne præsentere tre bud på, hvordan man kan nå dette krav: den lige akkurat acceptable måde, den gennemsnitlige måde samt den ambitiøse måde (som dog ikke kræver for meget af eleverne).

Det skal være en nedsat arbejdsgruppe, der formulerer de tre måder, som skal omfatte både mængden af præsenteret teori (kravet til læreren) og illustrationer af, hvornår en elev demonstrerer den nødvendige kompetence (kravet til eleverne). Når arbejdsgruppen har produceret materialet, skal det i ”høring” hos jer, kære psykologikolleger, og arbejdsgruppen skal derefter indarbejde den feedback, der er strømmet ind.

Mit håb for denne udgivelse er, at vi kan få formuleret i særdeleshed et minimumskrav, som alle kan stå inde for, og som vi derfor kan bruge som reference i bl.a. undervisningsbeskrivelser. Det kræver selvfølgelig sine konstruktive diskussioner undervejs i processen, men det er jeg sikker på, at I er friske på at deltage i.

 

Jeg ser som altid frem til at se jer på kurser og høre fra jer på skrift eller telefonisk.

Magnus Riisager

magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.