Redskab

Gymnasielyd

Lyt til de udviklingsdiskussioner, der foregår blandt forskere, ledelser og lærere i den danske gymnasieskole. I hvert afsnit inviterer læringskonsulenterne en teoretiker og en praktiker i studiet.

Gæsternes forskellige perspektiver åbner op for væsentlige diskussioner om tidsrelevante temaer som demokrati, dannelse og dataanvendelse. Emnerne er valgt i forlængelse af de vigtige tematikker, der er blevet rejst i forbindelse med den sidste gymnasiereform fra 2017. 

Siden er opdateret 12. september 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.