Tværfaglighed og fagligt samspil

Fagligt samspil om komplekse, tværfaglige problemstillinger kan styrke elevernes receptive og produktive kompetencer. Problemstillingerne kan være "sager", der er eksterne i forhold til de enkelte fag og ikke kan løses af et fag alene.