Artikel

Retorisk feedback

Retorisk feedback er meget praktisk orienteret og handler om at give feedback på et fysisk produkt: en tekst, en artikel, et oplæg, en fremlæggelse - altså feedback på skriftlig såvel som mundtlig formidling.

Formålet med feedback er at udvikle eleverne, men det kan være lettere sagt end gjort. Udgivelsen ”Giv dine elever noget at vokse af ” handler om retorisk feedback i praksis. Se en række konkrete øvelser og forløb til slut i bogen.

Her på siden kan du hente en bog om retorisk feedback, der rummer otte konkrete øvelser og syv forslag til undervisningsforløb i fagene dansk, fremmedsprog og samfundsfag.
Nogle øvelser kræver ingen forberedelser, andre kræver noget af lærer eller af eleverne.
Nogle øvelser kan klares på et kvarter, andre tager et par timer.

Idéen er, at du kan komme i gang fra dag ét, og at du efterfølgende kan bruge kapitlet som et miniopslagsværk med inspiration til nye øvelser eller indholdet i din næste undervisningstime.

 

Om retorisk feedback

Feedback er en dimension, der bygger oven på en solid, faglig undervisning. Bogen, som du kan hente her på siden, er opbygget med en progression, der præsenterer retorisk feedback og principperne bag.
Introduktionen har fokus på teorien i praksis, og har blandt andet eksempler på, hvordan man formulerer god feedback.
Dertil får man inspiration til at opdyrke en god feedbackkultur og til, hvordan du kan håndtere de udfordringer, der kan opstå set fra et retorisk perspektiv.
Bogens sidste kapitel rummer øvelser og forslag til undervisningsforløb.

 

Faglig udvikling fører til personlig udvikling

Retorisk feedback adskiller sig fra andre feedbackmetoder især ved at være meget praktisk orienteret. Måske er den vigtigste forskel, at i stedet for at give feedback på elevernes læring, som kan være abstrakt at forholde sig til, så handler retorisk feedback om at give feedback på et helt og aldeles fysisk produkt. På en tekst, på en artikel, på et oplæg, på en fremlæggelse, på hvilken som helst skriftlig eller mundtlig formidling.
Det giver både lærer og elever et konkret udgangspunkt, som også gør det lettere at omsætte feedbacken til faktiske forbedringer og udvikling, som eleverne også selv kan se og mærke. Fordi de for hver gang bliver lidt bedre til at skrive en analyserende artikel eller til at fremlægge for deres klassekammerater.

Bonussen er, at når eleverne udvikler deres formidlingsevner, så oplever de også at udvikle sig på et personligt plan. Når retorisk feedback lykkes rigtigt, så får eleverne nemlig en følelse af empowerment – af motivation, af selvtillid og af at have en stemme, som andre gider lytte til. Det er der, hvor retorisk feedback for alvor bliver effektfuld. Og det er der, hvor retorisk feedback alligevel også har med den mere abstrakte læring og udvikling, dannelse og uddannelse, at gøre.

 

Kreditering

Simone Brendstrup

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.