Forløb

Oldtidskundskab C: Kunstsøjlen - Arkitektur

Forløbet giver et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge kunstsøjlen jf. læreplanen: ”Kunstsøjlen har et kunsthistorisk tema, hvor der, under inddragelse af eleverne, vælges mellem arkitektur og kunst.” 

Forløbet imødekommer desuden læreplanens krav om projektprægede forløb: ”Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver eller innovative løsningsforslag og fremlægger dem i mundtlig eller skriftlig form.” (LP, stk. 3.2) 

Forløbet bidrager til at opfylde læreplanens krav om IT i undervisningen: ”IT og digitale medier og hjælpemidler inddrages løbende i undervisningen med det overordnede formål at fremme elevernes læreproces og støtte deres faglige udvikling” samt at ”eleverne skal lære at anvende digitale værktøjer og ressourcer for faget.” (LP, stk. 3.3.).

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.