Aktivitet

Sokrates’ forsvarstale remedieret

Arbejd elevaktiverende og digitalt med klassisk materiale. Før eleverne ind i Sokrates’ forsvarstale gennem remediering af talen til små elevproducerede film eller animationer. Aktiviteten er på cirka to moduler à 95 minutter og er til oldtidskundskab på stx.

Sokrates´ tale sættes i spil og bliver levende: Udover at være elevaktiverende bevidstgør aktiviteten eleverne om Sokrates’ forsvarstale som netop en forsvarstale i en retssag, frem for primært - eller måske udelukkende - en filosofisk tekst.

Der arbejdes med følgende faglige mål (stx c):

”Eleverne skal kunne ”identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster”

Desuden arbejdes med læreplanens krav til it-anvendelse:

”Eleverne skal lære at anvende digitale værktøjer og ressourcer for faget, så de bidrager til faglig fordybelse i arbejdet med både tekster og monumenter”

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal på forhånd have læst forsvarstalen – gerne med fokus på blasfemi og ytringsfrihed. Læreren skal have gennemgået Sokrates’ filosofi og den konkrete historiske baggrund for talen (den peloponnesiske krig og de 30 tyranner). Desuden er det en fordel, hvis eleverne har et vist kendskab til retoriske virkemidler og retorikkens rolle i Athen.

Det er vigtigt, at læreren har orienteret sig i egnede redskaber til produktion af filmene/animationerne fx Screencast-O-Matic, Splice, Explain Everything, Go Animate, Puppet Pals (Android/Ipad), Pixton og Videoscribe. Langt de fleste er gratis redskaber, men har en ofte begrænsning på antallet af optagelser, længde eller andet.

 

Opbygning

Eleverne skal i grupper af 4 tilrettelægge og producere enten:

1) Sokrates’ forsvarstale i moderniseret sprog. Filmen/animationen skal være på min. 1 minut og max. 5 minutter. En kortere film vil tvinge eleverne til at udvælge centrale passager i teksten/talen, hvilket er fint. Der skal være minimum 5 forskellige indstillinger (”shots”), og filmen skal være sammenhængende mht. indhold og udtryk.

 
eller

2) Et retssalsdrama, hvor der skal være anklagere, forsvar (Sokrates) og domsmænd. Sidstnævnte vil formentlig kræve lidt mere redigering. Filmen/animationen skal være på min. 1 minut og max. 7 minutter. Der skal være minimum 7 forskellige indstillinger (”shots”), og alle parter skal ses og høres. Filmen skal være sammenhængende mht. indhold og udtryk. Eleverne kan også vælge at fokusere på bestemte centrale passager og på den måde vise fagligt overblik.

 

Evaluering

Videoerne vises for hele klassen. Efter visningen skal grupperne redegøre for, hvad deres overordnede budskab var, og hvad arbejdet med filmen har lært dem om Sokrates brug af begreber og tanker (jf. de faglige mål).

På baggrund af aktiviteten kan læreren overveje, hvad den produktionsorienterede tilgang med remediering af tekst gør ved elevernes indlæring og motivation. Måske kan aktivitetens tilgang desuden anvendes på andre temaer.

 

Kreditering 

Sophie Ege Borupgaard Gymnasium og Mette Karmann Frederiksværk Gymnasium & HF.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.