Samfundsrelevante problemstillinger

Det er vigtigt at inddrage samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen i og på tværs af de naturvidenskabelige fag, blandt andet fordi det kan styrke elevernes motivation for naturvidenskab.

Som led i naturvidenskabsstrategien er der udviklet en videnspakke, som formidler forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som undervisere og elever kan møde i arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen.

Videnspakken består af et vidensnotat, et udviklingsværktøj samt foreløbigt et eksemplarisk undervisningsforløb.

gym_naturvidensskabsstratgien_samfundsrelevante problemstillinger-blok

Samfundsrelevante problemstillinger

- et samlet inspirationsmateriale