Samfundsrelevante problemstillinger

Det er vigtigt at inddrage samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen i og på tværs af de naturvidenskabelige fag, blandt andet fordi det kan styrke elevernes motivation for naturvidenskab.

Siden er opdateret 27. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.